Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-30T17:09:28+02:00

Fütürizm nedir?
Gelecek hakkındaki ‘’oluşmuş bir gelecek vardır ve biz ona gider ya da onu tahmin ederiz’’
şeklindeki yaygın ve edilgen algıyı değiştirmeyi hedefleyen bakış açısıdır.
İnsanlık olarak eriştiğimiz bilgi ve teknolojiyi kullanarak muhtelif gelecekler
oluşturulabileceğini kabul eder ve yaşamın tüm boyutları için alternatif senaryolar ile olumlu
gelecek tasarımı yapılabileceğini benimser.
Multidisipliner yaklaşımla, uzgörülü (uzak, uzmanlıkla, uzlaşmacı), yenilikçi,
stratejik ve sürdürülebilir öneriler geliştirir.

1 1 1
2012-12-30T17:22:37+02:00

Fütürizm nedir?
Gelecek hakkındaki ‘’oluşmuş bir gelecek vardır ve biz ona gider ya da onu tahmin ederiz’’ 
şeklindeki yaygın ve edilgen algıyı değiştirmeyi hedefleyen bakış açısıdır. 
İnsanlık olarak eriştiğimiz bilgi ve teknolojiyi kullanarak muhtelif gelecekler 
oluşturulabileceğini kabul eder ve yaşamın tüm boyutları için alternatif senaryolar ile olumlu 
gelecek tasarımı yapılabileceğini benimser. 
Multidisipliner yaklaşımla, uzgörülü (uzak, uzmanlıkla, uzlaşmacı), yenilikçi, 
stratejik ve sürdürülebilir öneriler geliştirir.

0