Cevaplar

2012-12-30T17:24:53+02:00
Reklamlar » Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Şiiri » Manzum Eser Nedir » Şiir Türleri » Anonim Halk Şiiri » Şiir ve Gelenek » Karekök Nedir » İnsan sağlığında spor ve beden eğitiminin önemi nedir » Ada Nedir / Yarımada Nedir » Olay Yazısı Nedir » Bilişim Nedir Sonuç : 10 adet ilgili yazı bulundu..   Satirik Şiir Nedir Nedir Satirik Şiir Nedir ?

Eleştiri, yergi ve alay öğelerinin ön plana çıktığı şiirlerdir. Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktiközellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa alınması daha doğru olur. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi verilir.   Divan Edb. : Hicivler
Halk Edb. : Taşlamalar aynı doğrultudadır
Divan Edb. : Şeyhi – Bağdatlı Ruhi – Nef-i
3 2 3
2012-12-30T17:25:12+02:00

kahramanlık belirtmek için kullanılır

2 3 2