Cevaplar

2012-12-30T17:24:32+02:00

 

Şimdiki Zaman
gel-iyoru-y-uñ
gel-iyoru-ñg
gel-iyoru
gel-iyoru-y-uz
gel-iyoru-suñguz
gel-iyoru-lar

 

Gelecek Zaman
Gel-ceğ-im
gel-ce-ñg
gel-cek
gel-cek-iz
gel-cek-siñgiz
gel-cek-ler

 

Geniş Zaman 
gel-ir-im
gel-iñg
gel-ir
gel-ir-iz
gel-ir-siñgiz
gel-ir-ler

 

Belirli Geçmiş Zaman 
gel-di-m
gel-di-ñg
gel-di
gel-di-k
gel-di-ñgiz
gel-di-ler

 

Belirsiz Geçmiş Zaman
gel-miş-şiyim
gel-miş-siñg
gel-miş
gel-miş-şiyiz
gel-miş-siñgiz
gel-miş-ler

0
2012-12-30T17:24:39+02:00

http://www.yenimakale.com/fiil-cekim-ekleri.html

1 5 1