Beslenmesinde et, süt, yumurta gibi maddeleri fazla alan bir insanda aşağıdaki moleküllerden hangisinin kana geçişi en fazladır? moleküllerinden hangilerinin harcanması gerekir? Bilimsel bir araştırma sırasında hipotez kurulduktan sonra yapılacak ilk iş , aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

1

Cevaplar

2012-12-30T17:38:27+02:00

en fazla et diye biliyorum süt gelişim içindir

0