Cevaplar

2012-12-30T17:50:20+02:00

IKRABir fizikçi, bir kimyacı ve bir matematikçi ıssız bir çölde mahsur kalırlar Günler geçtikçe yiyecekleri hızla azalır ve bir müddet sonra üçünün de bir teneke konserve kutusunda son yiyecekleri kalır Fakat kutunun kapağını açmaları gerekmektedir ki, bu da elle olacak bir şey değildir Fizikçi nasıl açsam diye düşünürken aklına basit makineler gelir ve çantasından çıkardığı bir takım aletlerle konservenin kapağını açar, karnını doyurur Kimyacı da fizikçinin verdiği ilhamla çantasından asit çıkararak tenekenin kapağına döker, kapak açılır ve kimyacı karnını doyurur Matematikçiye sıra gelir Kapağı nasıl açsam diye düşünürken, teoremleri ispatlarken kullandığı bir yöntem aklına gelir; " kabul edelim ki açık olsun" der, kutuyu ağzına atar

İş yaparken bir takım araçlardan faydalanırız Bir basit makine, aletin bir noktasına bir dış kuvvet uygulandığında başka bir noktadaki cisme kuvvet uygulayan mekanik bir aygıttır Basit makineler işleri yapmakta bir takım kolaylıklar sağlarlar Bu araçlar kerpeten, kaldıraç, el arabası, palanga, makas, vida gibi araçlardır Bu tip araçlara basit makineler denir

Basit makineler enerji yaratmazlar Enerjinin korunumu ilkesine göre bir makine kendisine verilenden daha fazla miktarda iş çıkışı sağlayamaz Makineler çalışırken bir takım sürtünmelere maruz kaldıklarından dolayı ortaya çıkan iş giren işten daha küçüktür Bir makineden alınan verim, giriş işin çıkış işine dönüştürme derecesinin ölçüsüdür Bu ifadeyi formülle ifade edecek olursak;

 

Bir makine eğer yüzde yüz verimle çalışabilirse bu tip makinelere ideal makine denir Fakat bu tür makine henüz yapılamamıştır

Makineleri en fazla yararlı olduğu durum, herhangi bir enerji yaratamamalarına rağmen giriş kuvvetini büyültebilmeleridir Basit makinelerin kuvvetleri artırabilme özelliğine mekanik yarar denir Eğer F0'a makinenin kuvvet çıkışı, F1'e de giriş kuvveti dersek gerçek mekanik yarar (GMY) formülü şöyle olacaktır:

 

Kaldıraçlar

İş yaparken kullanılan metal, tahta veya buna benzer malzemelerden yapılan çubuklara kaldıraç denir Günlük hayatta kullandığımız birçok kaldıraç vardır Bunlardan bazıları şunlardır: Makas, el arabası, keser, kalas, gazoz açacağı

Bir kaldıraç farklı kısımlardan meydana gelir Kaldıraçta çubuğun dayandığı noktaya destek noktası, yükün bulunduğu yerden desteğe olan uzaklığa yük kolu, uygulanan kuvvetin desteğe olan uzaklığına kuvvet kolu denir Kaldıraçlar farklı tiptedirler Destek noktası ortada kuvvet ve yükün farklı uçlarda olduğu kaldıraç tipine birinci tip kaldıraçlar, destek noktası bir uçta yük ortada ve kuvvetin diğer uçta olduğu kaldıraçlara da ikinci tip kaldıraç denir Birinci tip kaldıraçlara örnek olarak; makas, tahterevalli, eşit kollu terazi, ikinci tipe ise el arabası, fındık kıracağı verilebilir

 


Kaynak: http://www.forumlord.net/misafir-soru-ve-cevaplari/65196-basit-makinelerin-kullanim-amaclari.html#ixzz2GYDZ9SI6

1 2 1