Cevaplar

2012-12-30T18:14:16+02:00

 

Atom Numarası: 83Grup: 15Periyot: 6Seri: Metal Diğer dillerdeki ismi Latince: Bismuthum Fransızca: Bismuth Almanca: Wismut - r

 

Atomik Yapı                                 |Sayfa Başı| Atomik yarıçap:  1.63Å Atomik Hacim: 21.3cm3/mol Kovalent Yarıçap:  1.46Å Kesit Alanı: 19barns ±2 Kristal yapısı: Rhombohedral Elektron konfigürasyonu:1s2 2s2p6 3s2p6d10 4s2p6d10f14 5s2p6d10 6s2p3 Her Enerji Seviyesindeki Elektronlar: 2,8,18,32,18,5Kabuk Modeli
İyonik yarıçap: 1.03Å Dolduran Orbital:6p3 Elektron Sayıları: 83 Nötron Sayıları: 126 Proton Sayıları: 83 Valans elektronları: 6s2p3Nokta Modeli
0
2012-12-30T18:14:16+02:00

Periyodik çizelgenin V A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Grubun son elementidir. Yarımetaldir. Çok eskiden bilinmekle birlikte 1450′ ye kadar kalay ve kurşunla karıştırılmış, bunlardan ayrılığı kesin olarak anlaşılmamıştır. İlk kez 1737′de Hillot tarafından elementel biçimde elde edildi; 1753′te ise Genç Claude Geoffroy tarafından kurşundan ayrı bir element olduğu kesinlikle gösterildi.

Pembemsi tonlu beyaz kırılgan bir metaldir. Kütle numarası 209 olan bir tek doğal izotopu vardır. Bunun dışında kütle numarası 199-208 ve 210-215 olan yapay radyoaktif izotopları elde edilmiştir. Metaller arasında cıva dışında ısı iletkenliği en düşük olanıdır. Elektrik iletkenliği düşüktür ve yüksek bir direnç gösterir. Metaller içinde, magnetik alanda elektrik direncini artışına ilişkin Hall olayını en büyük oranda gösterenidir. Metallerin en diyamagnetik olanıdır.

Doğada bulunan radyoaktif olmayan elementlerin en yüksek atom numaralısıdır. Seyreltik nitrat asidi, sıcak sülfat asidi ve derişik klorür asidi etkir. Soğuk çözeltilerden sodyum hidroksitte beyaz bir çökelti verir ve bu çökelti kaynatmakla sarıya dönüşür. Klorür asidiyle asidin aşırısında çözünen beyaz bir çökelti oluşturur. Klorür ya da nitrat asitli çözeltileri seyreltildiğinde beyaz bir çökelti oluşur ve bu çökelti hidrojen sülfürle siyahlaşır (antimondan değişik). Halojenlerden doğrudan etkilenir. Havada mavi alevle yanarak sarı renkli oksit dumanları oluşturur.

Sembolü: Bi
Atom Numarası: 83
Atom Ağırlığı: 209.8
Elemet serisi: Yarı metal

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Pembemsi beyaz

0