Cevaplar

2012-12-30T18:36:50+02:00

ürkü, türlü ezgilerle söylenen bir anonim halk şiiri nazım biçimidir. Söyleyeni belli kişisel halk şiiri biçimleri arasına giren türküler de vardır. Türkü, halk edebiyatının en zengin alanıdır. Türkü bentleri yapı ve sözleri bakımından iki bölümden oluşur. Birinci bölüm türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölümdür. Buna bent adı verilir. İkinci bölüm ise her bendin sonunda tekrarlanan nakarattır. Bu bölüme bağlama ya da kavuştak adı da verilir.

 

_______________ a

_______________ a

_______________ x         BENT

_______________ a

 

_______________ b

_______________ b

 

KAVUŞTAK (NAKARAT, BAĞLAMA)

 

Bentler ve kavuştaklar kendi aralarında kafiyelenir. Türküler, hece ölçüsünün her kalıbıyla söylenir. En fazla kullanılan kalıplar ise yedili, sekizli ve on birli kalıplardır. Her şey türkünün konusu olabilir. Halk arasında heyecan uyandıran her olaya türkü yakılır. Bu türküler farklı bölgelerde farklı biçimlere girer. Kimi dizeler düşer, yerlerine yenileri eklenir; türkünün farklı varyantları oluşur.

 

Türküler; ezgileri, konuları ve yapıları bakımından sınıflandırılabilirler. Ayrıca söylendikleri bölgelere göre de ad alırlar. Bingöl ağzı, Urfa ağzı gibi kimi tanınmış türküler içinde en etkili sözler türküye ad verir. Ayşen, Adanalı, Mihriban… gibi.

 

EZGİLERİNE GÖRE:

 

Usullüler ve usulsüzler olmak üzere ikiye ayrılır. Usulsüzlerin divan, bozlak, koşmak, boylak, kayabaşı, çukurova gibi çeşitleri vardır. Bunların hepsi de uzun havalardır. Usullü türküler ise genellikle oyun havalarıdır.

 

Türküleri konularına göre tasnif ettiğimizde:

 

·          Tabiat Türküleri

·          Aşk Türküleri

·          Yiğitlik Türküleri

·          Tarihi Türküler

·          Tören Türküleri

·          Askerlik Türküleri

·          Yiyecek Türküleri

·          Hayvan Türküleri

·          Bitki-Çiçek Türküleri

·          Satıcı Türküleri

·          Dert Türküleri

·          Gurbet Türküleri

·          Meslek ve İş Türküleri

·          Eşkıya Türküleri

·          Yerli Türküler

 

gibi konuları görürüz.

0