Cevaplar

2012-12-30T18:42:34+02:00

inklap kitabına bakabilirsin

0
2012-12-30T18:42:48+02:00

893 yılında Selanik Askeri Rüştiyesi’ne girişi ile askerlik hayatı başlayan ulu önder Atatürk 1896-1899 yılları arasında Manastır Askeri İdâdi’sini bitirip, İstanbul’da Harp Okulu'nda öğrenim görmeye başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra Harp Akademisi’ne devam etti. 11 Ocak 1905 tarihinde yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi bitirdi. 1905-1907 yılları arasında Şam’da 5 Ordu emrinde görev yaptı 1907'de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu Manastır’a III Ordu’ya atandı. 19 Nisan 1909'da İstanbul’a giren Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı
1910 yılında Fransa’ya gönderildi Picardie Manevraları’na katıldı
1911 yılında İstanbul’da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı
1911 yılında İtalyanların Trablusgarp’ı işgaliyle ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev yaptı 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşında zafer elde etti
6 Mart 1912'de Derne Komutanlığına getirildi
1912 yılının Ekim ayında Balkan Savaşları başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır’daki birliklerle savaşa katıldı Dimetoka ve Edirne’nin geri alınışında büyük katkıları görüldü
1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915'te sona erdi Bu sırada I Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalmıştı Mustafa Kemal 19 Tümeni kurmak üzere Tekirdağ’da görevlendirildi

1 5 1