Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-30T19:03:54+02:00

Askeri zaferlerimizle mağrur olmayalım. Yeni bilim ve iktisat zaferlerine hazırlanalım.
Bir ülkenin düşmanlarına karşı elde ettiği askeri zaferler, o ülkenin geleceğini garanti altına alma açısından çok büyük önem taşır. Ancak askeri alanda elde edilen bir başarı, o ülkenin yaşaması ve ileri gitmesi için yeterli değildir. Askeri başarı. bilim ve ekonomi alanlarındaki çalışmalarla desteklenemezse değerini yitirir. Bu yüzden bilimde ileri gitmiş, ekonomik alanda kendimize yetecek kadar güçlenmiş olmalıyız. Askeri alanlardaki başarılarımızla öğünmekle yetinirsek, düşmanlarımız ekonomik yönden daha ileriye gidecekleri için, askeri alandaki başarımız, bir süre sonra başarısızlığa dönüşebilir.

Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekleri için çalışmaktır.
Gelecek kuşaklar için yararlı bir iş başarmış olmak, insanı mutlu eder. Kenefi mutluluğunu başkalarının mutluluğunda görebilenler, belli bir kültürel olgunluğa ulaşmış kişilerdir, insan, sadece içinde yaşadığı dönemi değil, gelecekte olabilecekten de düşünerek hareket etmelidir. Bir toplumdaki ilerleme, yarını görebilen ve bu yolda kişisel çıkarlarından özveride bulunan kişiler sayesinde olur.

Bir toplulukta hak sahibi olmak, herkesin bir iş görmesi esasına dayanacaktır.
Toplu halde yaşamanın insana yüklediği kimi sorumluluklar
vardır. Toplumda herkes, üzerine düşen gör omdadır. Hiçbir iş yapmadan hak iddia etmek, dürüst bir davranış değildir. Herkes, topluma yararlı olduğu ölçüde, söz söyleme hakkına sahiptir.

Büyük işler, mühim teşebbüsler, ancak ortak çalışma ile temin edilebilir.
İnsan, büyük işleri tek başına yapamaz. Bu tür işleri başarmak için işbirliği yapmak gerekir. Yardımlaşılarak yapılan işler, hem kolay olur, hem de çabuk biter.

Fikirler, cebir ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez.
İnsan, serbestçe düşünebilmeli, düşündüğünü söyleyebilmelidir, İnsanlar, bu özgürlükten hiçbir zaman yoksun bırakılmamalıdır. İnsanın düşünmesini, şiddet kullanarak önlemek mümkün değildir. Bu yolla düşünceleri ortadan kaldırmaya çalışmak boşunadır.

Hakikati konuşmaktan korkmayınız.
İnsanlar, gerçekliğine inandıkları şeyleri söylemekten çekinmemelidirler. Gerçekleri söylemek, insanın başına büyük işler de açabilir. Yine de doğru bildiğimiz yoldan şaşmamalıyız. İnsanlık, gerçekleri söylediği için cezalandırılan, acı çeken, ama doğrulardan ödün vermeyen insanların çabalarıyla bugünkü düzeyine ulaşmıştır.

Hayatta en hakikî mürşit ilimdir.
Bilim, olayların nedenini, sonucunu ve etkilerini en doğru biçimde, değişmez gerçekler olarak ortaya koyar. Bilim, kişilere, çevreye göre değişen hükümler vermez. Bilimin ortaya çıkardığı gerçekler, Dünya'nın her yerinde geçerlidir. İnsanlık, bugünkü aşamaya bilim sayesinde ulaşabilmiştir. Bu yüzden bilimin gösterdiği yol, en doğrusudur. Bilim yolundan ayrılmayalım.

3 4 3
2012-12-30T19:04:07+02:00

Adaletin egemen olduğu yerde, silahın yeri yoktur.(Amyot)
İnsanlar haklı olduklarını düşündükleri ve normal yollarla haklarını alamayacaklarını anladıkları zaman kaba kuvvete başvurabilirler. Böyle bir durumun ortaya çıkmaması için, adalet mekanizmasının çok iyi işlemesi gerekir.

 

1 5 1