Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-03T19:57:42+03:00
Kişi ve devlet hakları karşılıklı olarak düzenlenmiştir.
İlk kez padişah gücü üzerinde kanun gücü egemen olmuş, padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. (Not: Bu özelliklerle ferman anayasal nitelik kazanmıştır.)
Azınlıklar hukuksal olarak müslüman halka eşit hale getirilmiştir.
Azınlıkların askere alınması öngörülmüş askerlik bir vatan görevi haline getirilmiştir.
Vatandaşın mülkiyet hakkı devlet garantisi altına alınmıştır. Batıyı daha iyi anlayan aydınlar yetiştirilmeye başlanmıştır. Batılılaşma hareketleri bundan sonra daha da yoğunlaşmaya başlamıştır. Osmanlı Devletinde anayasacılığın başlangıcıdır. Tanzimat fermanı halk iradesiyle değil, padişah iradesiyle çıkmıştır. Bu nedenle halk tarafından tam olarak anlaşılamamıştır.   Sponsorlu Bağlantılar
0
2012-10-03T19:58:33+03:00
Tanzimat Fermanı`nın halka duyurulması için Anadolu ve Rumeli`ye memurlar gönderildi

Devletin desteğiyle gençler Avrupa'ya, özellikle Fransa'ya gönderildi Bu gençler orada hem Fransızca öğrendi hem de Batı kültürünü ve sanayisini yakından tanıdı Genç Osmanlılar (Jön Türkler) adıylabilinen topluluk da bu gençlerin arasından çıkmıştır
Sosyal hayatın birçok alanında (kılık kıyafet, görgü ve nezaket gibi) Batı kültürünün etkisi görülmeye başladı Ordu, eğitim, maliye ve diğer devlet işlerinde Batı`daki örneklere göre çalışmalar başlatıldı Osmanlı`nın düşünce hayatına yeni bakış açıları kazandıran ve tartışmalara yol açan aydın kadrosu bu dönemde yetişti Hukuk ve ticaret alanında yeni kanunlar kabul edildi, yeni mahkemeler kuruldu
0