Cevaplar

2012-12-30T19:30:51+02:00

Yunanlar arasında ilk yasa olguları Yunan Karanlık Çağları'nın hemen sonrasında töreler biçiminde gelişen yazısız kurallar oldu. M.Ö. 1200 - 900 yılları arasında ve M.Ö. 900'lü yılların başlarına kadar Yunan kaynaklarında herhangi bir yazılı yasaya rastlanmaz. Bu dönemde genelde kısasa kısas ilkesi uygulanır ve adam öldürme gibi suçlar işlendiğinde bu ilke nedeniyle aileler arasında uzun yıllar süren kan davaları başlardı. M.Ö. 7. yüzyılın ilk yarısında gelindiğinde ilk resmî yasalar çıkarılmaya başlandı. M.Ö. 620'de Drakon, Antik Yunan tarihinde bilinen ilk yazılı yasayı çıkardı. Bu yasa adam öldürmeyle suçlanan kişilerin şehirden sürülmesini öngörüyordu.

Eğer bir kişi, bir başkasının kişisel hak ve özgürlüklerine saldırıda bulunuyorsa, cezası çoğunlukla para cezası oluyordu. Bu konu üzerine çıkarılan yasaların pek çoğu Solon ve Drakon tarafından çıkarılmıştır. Drakon'un hazırladığı yasalara göre ırza geçmenin cezası 100 drahmaydı, hırsızlıktan dolayı verilecek cezaysa çalınan malın miktarına göre değişiklik gösterirdi. Bunların yanı sıra Solon, bir rehber niteliğinde kullanılmak üzere ağaçların, avlu duvarlarının, kapıların, arı kovanlarının bile nasıl inşa edilmesi ya da yerleştirilmesi gerektiği üzerine bile yasalar hazırlamıştır.

0
2012-12-30T19:30:56+02:00

http://tr.wikipedia.org/wiki/Antik_Yunanistan'da_hukuk olabbilirmi bi bak

0