Cevaplar

2012-10-03T19:57:58+03:00

Temel Anlam: Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama

Temel Anlam adı verilir. Sözlük anlamı da denir.

Örnek:

         Çocuk ağzını bir peçeteyle sildi.

      Kuru yapraklar teker teker dökülüyordu.

         Bütün gücüyle sırtına vurdu.

 

Yan Anlam: Bir sözcüğün temel anlama bağlı olarak kazandığı

yeni anlamlara Yan Anlam adı verilir.

Örnek:

          Mağaranın ağzını kayalarla kapattı.

          Üç çocuklu bir aileye bakıyordu.

          Dağın sırtına doğru çıktık.

1 5 1
2012-10-03T19:58:30+03:00

Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlara yan anlam denir. Sözcüğün gerçek anlamının dışında, ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yenianlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır.


Terim Anlam
Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır. 

Örnek: "Ekvator" kelimesi tek bir anlama gelir ve tek bir nesneyi karşılar.
Örnek: kök, mısra, muson.

1 5 1