Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-30T23:39:10+02:00

Türkiye; 36
o
- 42
o
kuzey enlemleri ile 26
o
- 45
o
doğu boylamları
arasında yer alır. Üzerinde yaşanan iklimleri, farklı özelliklerdeki bitki
örtüleri ve toprak yapıları bu konumunun vasıflarını yansıtır. Örneğin;
orta kuşakta yer almasından dolayı mevsimleri belirgindir. Kuzey kıyıları
güney kıyılarından daha serindir. Gece – gündüz süresi arasındaki fark
kuzeyinde daha fazladır. Güneş ışınlarını yıl boyunca dik almaz.
Cisimlerin gölgeleri her zaman kuzeye düşer. İkinci ve üçüncü saat
dilimlerinde yer alır ve bu yerel saatleri kullanır. Orman üst sınırı
güneyinde daha yüksektir. İklim kuşaklarının belirlediği toprak türleri
çeşitlilik gösterir. Türkiye’nin bütün bu özellikleri yanında kıtalara,
denizlere, boğazlara, ticaret yollarına, yükseltilere, yerşekillerine, yeraltı
kaynaklarına… göre konumu da önemlidir. Nitekim yer şekillerinin
çeşitliliği; iklim, bitki örtüsü, toprak ve turizm özeliklerinin çeşitliliğini
artırır. Türkiye’nin coğrafi konumundan kaynaklanan bütün bu ve
benzeri özelliklerine bağlı olarak beliren potansiyeli; komşularını, onlarla
ekonomik birlikteliklerini, siyasetini (Göney, 1993; Günel, 1994)
politikalarını, mücadelelerini, savaşlarını, tarihini (İlhan, 1989),
turizmini, kültürel etkileşimini, ulaşım potansiyelini vb. etkilemektedir.
Kısaca kıtaların karşılaştıkları bir yerde olan Türkiye; Dünya Adası’nın
menteşesi üzerine vurulan kilit ve onun anahtarı niteliğindedir (İlhan

3 3 3