Cevaplar

2012-12-30T20:51:55+02:00

MAKALE İNCELEMESİ

dığı çok özel ayrıntılar mevcutsa bu başlığın arkasında kaybolmaktadır (Şekil 3).DOĞRU: Oysa yazının aşağıda göreceğiniz kısımlarından anlıyoruz ki asıl amaç yumuşak damak yarıklı hastalarda ilave anomali sıklığı ve yumuşak damak yarığının prevalansı araştırılıyor. Bu durumda doğru başlık ‘Yumuşak Damak Yarıkları Prevalansı ve Bu Hastalarda Eşlik Eden Ek Konjenital Anomaliler’ şeklinde olabilir (Şekil 4).Örnek ya da olaylar anlatılırken sık sık yapılan hatalar ve olması gereken doğruları verilmiştir.

1 1 1