1) x + 6 =13 ise x=? a)13 b)8 c)7 d)-6 2) x – 3 = 2 ise x=? a)3 b)5 c)-5 d)6 3) 3x + 5 = 14 ise x=? a)-2 b)4 c)-3 d)3 4) 5x – 6 = 19 ise x=? a)5 b)10 c)-5 d)0 5) 2x + 5 = 5 ise x=? a)2 b)5 c)-2 d)0 6) x + 5 = 3 ise x=? a)2 b)-2 c)1 d)3 7) 5 – x = 3 ise x=? a)2 b)-2 c)0 d)8 8) –9 – x = 10 ise x=? a)1 b)19 c)0 d)-19 9) –5 – 2x = 9 ise x=? a)-2 b)-7 c)2 d)8 10) 2.(x -1) + x = 4 ise x=? a)1 b)2 c)3 d)4 11) 3.(2x + 1) – 5 = 16 ise x=? a)3 b)5 c)7 d)4 12) 3.(2x – 3) – 2.(1–3x) = 1 ise x=? a)-1 b)1 c)2 d)-2 13) 2x-5+3x=4+7x+13 ise x=? a)9 b)-5 c)13 d)-11 14) 5.(3-2x)=15 ise x=? a)0 b)1 c)2 d)3 15) 2.(5x+3) + 8 = 34 ise x=? a)-10 b)1 c)2 d)11 16) 3 eksiğinin 7 katı 63 eden sayı kaçtır? a) 15 b) 14 c)13 d)12 17) 5(x – 2) = 3x – 4 ise x=? a)-2 b)4 c)-7 d)3 18) 2x–1 = 107 ise x=? a)25 b)45 c)54 d)62 DENKLEM SORULARININ ÇÖZÜMLERİ DENKLEM SORULARININ ÇÖZÜMLERİ Cevap 1) x + 6 = 13 ise bulmamız gereken bilinmeyen x olduğu için; onu yanlız bırakmamız gerekiyor. Bu nedenle yanındaki +6 eşitliğin diğer tarafına – 6 olarak geçer ve denklemimiz; x = 13 – 6 haline gelir. Buradan x = 7 olarak bulunur. Cevap 2) x – 3 = 2 denkleminde ise x’ in yanındaki –3 eşitliğin diğer tarafına +3 olarak geçer. x = 2 + 3 olur ve buradan x = 5 olarak bulunur. Cevap 3) 3x + 5 = 14 ise, önce bilinmeyenimizin yanındaki +5’ i diğer tarafa –5 olarak geçiriyoruz. 3x = 14 – 5 3x = 9 olarak bulunuyor. x’in başında bulunan 3 çarpanı ise eşitliğin diğer tarafındaki 9’un yanına bölen olarak geçer. Buradan; x = 9 / 3 x = 3 olarak bulunur… UNUTMAYALIM ARKADAŞLAR!!! BİR SAYIYI VEYA HARFLİ İFADEYİ EŞİTLİKTE YER DEĞİŞTİRİRKEN; MUTLAKA İŞLEM ÖZELLİĞİNİ DE DEĞİŞTİRİCEKSİNİZ… YANİ; TOPLANAN SAYI EŞİTLİĞİN DİĞER TARAFINA ÇIKARILAN OLARAK, ÇIKARILAN SAYI TOPLANAN OLARAK, ÇARPIM DURUMUNDA OLAN SAYI DİĞER TARAFA BÖLEN OLARAK, BÖLEN SAYI İSE DİĞER TARAFA ÇARPAN OLARAK GEÇER.. KISACA Toplama —- Çıkarma Çıkarma —- Toplama Çarpma —- Bölme Bölme —- Çarpma şeklinde yer değişikliği yapılır… Cevap 4) 5x – 6 = 19 ise öncelikle bilinmeyen sayımızın yanındaki –6’ diğer tarafa atıyoruz. 5x = 19 + 6 yapıyor ve toplayınca 5x = 25 oluyor. X’ in başındaki 5 çarpanı da diğer taraftaki sayının yanına bölen olarak geçiyor. Buradan; x = 25 / 5 ve x =5 olarak bulunuyor. Cevap 5) 2x + 5 = 5 ise +5 i diğer tarafa –5 olarak geçirdiğimizde; 2x = 5 – 5 ve 2x = 0 bulunuyor…2 çarpanı da bölen geçiyor.. x = 0 / 2 x = 0 Cevap 6) x + 5 = 3 ise +5 diğer tarafa –5 geçer ve; x = 3 – 5 x = – 2 olarak bulunur. Cevap 7) 5 – x = 3 ise bilinmeyenimizin yanındaki +5 diğer tarafa geçer – x = 3 – 5 ve buradan; – x = – 2 olur. Fakat bilinmeyenimizin pozitif olması gerektiğinden; Her iki tarafı – ile çarparız ve sonuçta; x = +2 olur Cevap 8) –9 –x = 10 ise –9 diğer tarafa +9 geçer; –x = 10 + 9 olur. Ve buradan; –x = 19 olur. x’in pozitif olması gerektiğinden x = –19 olur. Cevap 9) –5 –2x = 9 ise –5 diğer tarafa; –2x = 9 + 5 –2x = 14 olur. –2 çarpanı diğer tarafa bölen olarak geçer ve; x = 14 /–2 x = –7 olarak bulunur. Cevap 10) 2.(x – 1) + x = 4 denkleminde öncelikle parantezin açılması gerekir. Bu nedenle 2 ile parantezin içindeki x ve –1 sayılarını çarparız. Çarpınca; 2x – 2 + x = 4 olur. eşitliğimizin sol tarafında iki tane x’li bilinmeyen var. Önce bunları toplayalım; 3x – 2 = 4 sonra da –2’yi diğer tarafa geçirelim… 3x = 4 + 2 3x = 6 ve 3 çarpanını da bölen olarak geçirirsek; x = 6 / 3 x = 2 olarak bulunur. Cevap 11) 3.(2x + 1) – 5 = 16 denkleminde yine ilk olarak parantezleri açarız. 6x + 3 – 5 = 16 sonra sayılar arasında işlem yaparız. 6x – 2 = 16 sonra –2’yi diğer tarafa geçirelim 6x = 16 + 2 6x = 18 ve en son 6 çarpanı diğer tarafa bölen olarak geçer ve; x = 18 / 6 x = 3 olarak bulunur. Cevap 12) 3.(2x – 3) –2.(1 – 3x) = 1 denkleminde ise yine ilk önce her iki parantezi de açıyoruz. Açarken parantezin içindeki her iki ifadeyle de çarpmayı unutmayın… 6x – 9 –2 + 6x = 1 daha sonra x’li ifadeleri kendi arasında, sayıları da kendi arasında işleme sokuyoruz… 12x – 11 = 1 sonra –11’i diğer tarafa +11 olarak geçiriyoruz. 12x = 1 + 11 12x = 12 son olarak 12 çarpanını diğer tarafa bölen olarak geçiriyoruz.. x = 12 / 12 x = 1 oluyor. Cevap 13 ) 2x – 5 + 3x = 4 + 7x + 13 denkleminde önce her iki tarafında aynı olan ifadeleri birbiriyle topluyoruz. 5x – 5 = 7x + 17 oluyor. Eşitliğin her iki tarafında da x bilinmeyeni olduğundan bunları tek bir tarafta toplamamız gerekiyor.. Yer değişikliği yaparken küçük olan ifadeyi büyüğün yanına geçiricez.. Sol taraftaki 5x, sağ taraftaki 7x’in yanına geçecektir. İşaret değiştirerek tabi; – 5 = 7x – 5x +17 (7x ten 5x i çıkarıyoruz) – 5 = 2x + 17 şimdi de bilinmeyenimizin yanındaki +17’yi diğer tarafa –17 olarak geçiriyoruz. – 5 – 17 = 2x – 22 = 2x sonrada x’in başındaki 2 çarpanı bölen olarak geçiyor – 22 / 2 = x –11 = x olarak bulunuyor. Cevap 14) 5.(3 – 2x) = 15 önce parantez açılır… 15 – 10x = 15 sonra 15 diğer tarafa –15 olarak geçer. –10x = 15 – 15 –10x = 0 x = 0 / –10 x = 0 olur. Cevap 15) 2.(5x + 3) + 8 = 34 önce parantez açalım.. 10x + 6 + 8 = 34 sora sayıları toplayalım 10x + 14 = 34 sonra +14 diğer tarafa geçsin.. 10x = 34 – 14 10x = 20 x’in başındaki 10 çarpanı bölen geçer; x = 20/10 x = 2 olarak bulunur. Cevap 16) 3 eksiğinin 7 katı 63 eden sayı kaçtır demek; hangi sayıdan 3’ü çıkarır 7 ile çarparsak 63 eder anlamına geliyor. Biz o sayıyı bilmediğimiz için 3 çıkarıp 7 ile çarpamayız… AMAA işlemi tersten yaparsak; yani sonuç olan 63’ü 7 ile bölersek (çarpmanın tersi bölmedir.) 63 / 7 = 9 olur.. ve daha sonra 3 çıkarmak yerine 3 eklersek 9 + 3 = 12 bu sayıyı bulmuş oluruz.. cevap: 12 Cevap 17) 5.(x – 2) = 3x – 4 yine önce parantez açılır.. 5x – 10 = 3x – 4 sonra küçük olan 3x, 5x’in yanına gelir. 5x – 3x – 10 = – 4 2x – 10 = – 4 sonra –10 yer değiştirir. 2x = – 4 + 10 2x = 6 sonra 2 çarpanı bölen olarak geçer x = 6/2 x = 3 olarak bulunur. denklem lazım olan cevaplarıyla beraber alın .7. sınıf

1

Cevaplar

2016-08-17T09:31:04+03:00
Bu ne biçim soru testten mi yazdın yazdıysan testin yayınını yazabilirmisin
0