Cevaplar

2012-12-30T20:31:53+02:00

TMMOB Demokrasi Kurultayı, 34. Olağan Genel Kurulu‘nda "Yeni Dönem Çalışma Esasları Komisyonu Raporu"nda yer alan bir önerinin kabul edilmesi ile gündeme gelmiş ve gerçekleştirilmiştir. Bu Rapor‘da toplumsal muhalefetin güçlendirilmesi düşüncesi "Ülkemizin en temel sorunu olan Kürt sorununun; demokrasinin Türkiye‘de tüm kurum ve kuralları ile köklü bir şekilde yerleşmesinin ayak bağı olduğu, bu sorunun demokratik yollarla çözülmeyişinden ötürü, sürdürülmekte olan, Güneydoğu‘daki savaş, ülke kaynaklarını tüketmekte olduğu gibi, ülkenin gelecekteki yatırımlarını da ipotek altına almaktadır." biçimindeki ifadelerle açıklanmak istenmiş ve "Ülkemizin can ve mal kaynaklarını içeren ve en değerli varlıklarının tüketimini önlemek amacı ile bu savaşa son vermek için, TMMOB; sivil toplum örgütleri, demokrasi, barış, emek ve özgürlükten yana her kesim ile işbirliği yaparak, onlarla ortak bir şekilde, seçilmişlik özelliği olan temsilcilerden oluşan Demokrasi Kurultayı‘nın düzenlenmesine ve demokratik somut çözümler üretilmesine öncülük etmelidir." denilerek TMMOB‘ye önemli görev ve sorumluluk yüklenmiştir.

 
3 4 3
2012-12-30T20:32:14+02:00

halkın kendi kendini yonetme bicimine demokrasi denir

1 5 1