Cevaplar

2012-12-30T20:33:46+02:00

her bölümde işşitir yani bana göre

0
2012-12-30T20:33:50+02:00

Halk şiirinde en küçük nazım biçimidir. Yedi heceli dört dizeden oluşur. Uyak düzeni aaxa şeklindedir. Birinci ve üçüncü dizeleri serbest, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı mâniler de vardır (xaxa).
 
Mânilerin ilk iki dizesi uyağı doldurmak ya da temel düşünceye bir giriş yapmak için söylenir. Temel duygu ve düşünce son dizede ortaya çıkar. Başlıca konusu aşk olmakla birlikte bunun dışında türlü konularda da yazılabilir.
 
Le beni eyle beni                                                                       İpek yorgan düreyim
Elekten ele beni                                                                         Aç koynuna gireyim
Alacaksan al artık                                                                      Açıldıkça ört beni
Düşürme dile beni                                                                      Var olduğun bileyim
 
Birinci dizesi yedi heceden az olan mâniler de vardır. Dizeleri cinaslı uyaklarla kurulduğu için böyle mânilere “Cinaslı Mâni” ya da “Kesik Mâni” denir.
 
Bugün al                                                                                  Sürüne
Yârim giymiş bugün al                                                             Madem çoban değilsin
Şâd edersen bugün et                                                              Ardındaki sürü ne
Can alırsan bugün al                                                               Ben bir körpe kuzuyum
                                                                                                Al kat beni sürüne
                                                                                                Beni böyle yandıran
                                                                                                Sürüm sürüm sürüne
 

0