Cevaplar

2012-12-30T20:43:19+02:00

orucu bozan şekler nelerdir 

 hacın hükmü nedir

 kurban kimlere farzdır

 zekat kime verilir

2 4 2
2012-12-30T20:45:47+02:00
SORU: Oruç kimlere farzdır? CEVAP: Akıllı,sağlıklı ve ergenlik çağına ( 13-15 yaş arası bir dönem) girmiş her Müslüman’a Ramazan orucu FARZDIR.   SORU: Zekat nelerden verilir? CEVAP: Altın, gümüş, nakit para, ticaret mallarından yüzde 40 oranında, Koyun keçi gibi küçük baş hayvanlardan yüzde 40 oranında, Sığır ve manda gibi büyük baş hayvanlardan yüzde 30 oranında, Toprak ürünlerinden 10’da 1 oranında verilir. Özel arabanın, oturduğumuz evin zekatı verilmez.     SORU: Hac ne zaman yapılır? CEVAP: Kurban bayramı arefe günü öğleden sonra başlar, bayram boyu devam eder. ( Zilhicce ayının 9,10,11,12,13.günleri)
  SORU: Hayatta iken hastalığı sebebiyle oruç tutmamış ve ölen insanların yerine başkaları oruç tutabilir mi? CEVAP: Hayır, tutmazlar. Dinimiz kolaylık dinidir. Bu tür insanların oruçları tutulmaz. Tutamadıkları her gün için fidye verilir.
  SORU: Zekat kimlere verilmez? CEVAP: Kişi bakmakla yükümlü olduğu kişilere, yani anne baba dede nine çocuk ve torunlarına zekat veremez.  

Kurbanın Dinî Hükmü Nedir?

Kurban kesmek, hicretin 2. yılında meşru' kılınmıştır. Meşrûiyeti, Kitab, Sünnet ve İcma' ile sâbittir. Kurban kesmenin Kitaptan, yani, Kur'an'dan delîli, Kevser suresidir.

Bu sûrede Cenâb-ı Hak, Resûlüllah Efendimize hitaben: "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" buyurmaktadır. Hanefî fakîhler, bu âyetten, kurban kesmenin vâcib olduğu ve emir peygamber Efendimize ise de umum mü'minlere de şâmil bulunduğu hükmünü çıkarmışlardır

 Kurban kesmeyi şiddetle emreden bâzı hadîs-i şerîfler vardır. Ebû Hüreyre'nin şu rivayeti bu hususta ibretli ve düşündürücüdür: "Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmeyen kimse bizim mescidimize yaklaşmasın..."

Görüldüğü gibi, hadîs'te, maddî durumu müsait olanın kurban kesmesi şiddetle emredilmektedir. Bu durumdaki kimselerin, kurban kesmezlerse, her türlü namazları ve ibâdetleri Allah tarafından kabûl olunmayacağı, "mescidimize yaklaşmasınlar" ifadesinden anlaşılmaktadır.

Hazret-i Enes de, Resûlüllah Efendimizin bizzat kendi elleriyle iki koç kurban ettiğini beyan etmektedir. Kurban kesmenin uhrevî mükâfat ve faydasına ise, bir hadîs-i şerîf'te şu şekilde işaret buyurulmaktadır: "Kurbanlarınızı büyük büyük kesin. Muhakkak ki onlar, Sırat'ta sizin binek hayvanlarınızdır." Bu hadîs-i şerîfte, deve, inek gibi büyük baş hayvanları kurban etmeğe teşvik vardır.

   
1 5 1