Cevaplar

2012-12-30T20:47:23+02:00

Osmanlılarda yalnız savaş zamanlarında çalışmak üzere her yıl belli bölgelerden toplanan deniz eri.

1 3 1
2012-12-30T20:47:46+02:00

Kýbrýslý Rumlar enosis yaygarasýndan
vazgeçtikten sonra, þimdi de biz enosis
çýðýrtkanlýðýna baþladýk! Türkiye'ye baðlanmak
için referandum yapýlmasýný talep ediyorlar!

0