Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-30T20:51:09+02:00

Yasama ve yürütme gücü, yürütmede toplanmışsa,

Mutlak monarşidiktatörlük

Yasama ve yürütme gücü, yasamada toplanmışsa,

Meclis hükümeti sistemi, olur.

Yukarıdaki şematik açıklamadan da anlaşılacağı üzere, yasama ve yürütme erkleri yürütmede toplanmışsa mutlak monarşidiktatörlük;

Yasama ve yürütme güçleri, yasamada toplanmışsa meclis hükûmeti sistemi’nden bahsedilir

 

Güçler Ayrılığı (Kuvvetler Ayrılığı)

Yasama ve yürütme gücü, tamamen birbirinden ayrılmışsa,

Başkanlık sistemi arkası yarın

Yasama ve yürütme gücü, yumuşak ve dengeli olarak ayrılmışsa,

Parlamenter sistem (1961 ve 1982 Anayasaları), denir..

Yasama ve yürütme erkleri birbirinden tamamen ayrı ise başkanlık sistemi, yasama ve yürütme erklerinin yumuşak ve dengeli ayrımı söz konusu ise parlamenter sistem‘den bahsedilir. Daha açık belirtirsek, Başkanlık hükümeti sisteminde, gerek yasama organı, gerekse yürütme organının başı olan Başkan, doğrudan doğruya halk tarafından seçilir. Yürütme organı, başkana bağlıdır. Bu sistemde ne yürütme yasamanın, ne de yasama yürütmenin hukuki varlığına son verebilir. İkisi de birbirinden bağımsızdır. Yasama organı hükümeti düşüremeyeceği gibi, hükümet de yasama organını feshedemez. Başkanlık sistemi iki organın birbirinden kesin şekilde ayrıldığı bir sistemdir. En tipik örneği, Amerika Birleşk Devletleri’nde uygulanmaktadır. Bazı Latin Amerika ülkelerinde de bu sistem görülür. yüz temel eser.

Fransa’da ise yarı başkanlık sistemi uygulanır. Yürütmenin gücü (özellikle cumhurbaşkanının yetkileri) parlamenter sisteme göre daha üstün yetkilerle donatılmıştır. Bununla birlikte, Amerika’da olduğu gibi, yürütme erki yasama erkinden kesin olarak ayrılmış değildir. Bu yüzden Fransa’da uygulanan sisteme yarı başkanlık sistemi denir.

1 5 1