Cevaplar

2012-08-17T18:12:17+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Jeofizik: Yeryuvarlağının bütününün fiziğidir.

  Jeoloji: Yerkabuğunun oluş ve gelişimini, yapısını inceleyen bilimdir.

  Petrografi: Taşlar bilimi.

  Astronomi: Uzay (gök) bilimi

  Hidroloji: Sular bilimi

  Meteoroloji: Hava fiziği

  Botanik: Bitki bilimi

  Zooloji: Hayvan bilimi

  Antropoloji: İnsan bilimi

  Etnoloji: İnsan eserlerinin, etnografik verilerin in­celendiği bilim

  Sosyoloji: Toplum bilimi

  Jeodezi: Yer ölçme bilimi

  Topoğrafya: Harita çizimi sanatı

  Kartoğrafya: Harita bilimi

1 5 1
2012-08-17T18:39:18+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

=Petrografi=Taş bilimi

=Jeofizik=Yerküre ve atmosferlerinin ,gezegenlerinin,uyduların ve güneşin fiziksel ve yapısal özelliklerini fizik ve matematik yöntemler kullanarak inceleyen bilim dalı.

=Astronomi=Dünyamızın da içinde bulunduğu evreni ve içindekileri konu alan ve bu cisimlerin yapılarını, bulundukları yerleri, haraket kanunlarını, meydana gelişlerini, zamanımıza kadar geçirdikleri değişiklikleri, gelecekte meydana gelebilecek olayları ortaya koymaya çalışan bilim

1 5 1