iki tam sayının farkının 0 dan küçük olması örneği ?

iki tam sayının farkının pozitif bir tam sayı olması örneği ?

a -)a ve b tam sayılardır . -3 < a < 5 ve -3 < b < 9 olduğuna göre a +b en fazla kaç olabilir ?

b -) b - a en az kaç olabilir ?

1

Cevaplar

2012-10-03T20:12:38+03:00

Sayı nedir? 
Sayı bir düşünce aracıdır, bir fikirdir. Sayılarla çok farklı eşya kümelerini karşılaştırabiliriz. Sayılar sayma işleminin arkasındaki fikirdir. Fiziksel olarak, bir şey sayılarla ifade edilemiyorsa, bilim değildir. If something exists, it exists in an amount, and it can be measured. 

Rakam nedir? 
Rakamlar sayıları göstermek için kullandığımız sembollerdir. 


Negatif ve pozitif sayılar 
POZİTİF SAYI,NEGATİF SAYI Sıfırdan küçük sayılara negatif sayı,sıfırdan büyük sayılara pozitif sayı denir. 
-1,-2,-3..... gibi giden sayılara negatif tam sayılar denir.Z üzeri eksi(-) ile gösterilir. 
pozitif sayılar ise bunun tam tersidir.0 hariç 1,2,3,4.....gibi giden sayılara da pozitif tam sayılar denir.Z üzeri artı (+) ile gösterilir. 
0=başlangıç noktasıdır.ne pozitiftir ne negatiftir eğer bir sayıda bu işareti görürseniz ``||`` mutlak değerdir. Anlamı ise mutlak degerin içine yazılan sayının başlangıç noktası olan ^0^ a olan uzaklıgıdır. 
|-3|=3 (-3 ün sıfıra olan uzaklığı 3 birimdir) |+3|=3(+3 ün sıfıra olan uzaklığı 3 birimdir.) 

3. Pozitif Sayılar, Negatif Sayılar 
Sıfırdan büyük her reel (gerçel) sayıya pozitif sayı, sıfırdan küçük her 
reel (gerçel) sayıya negatif sayı denir. 
Ü a < b < 0 < c < d olmak üzere, 
a, b negatif sayılardır. 
c, d pozitif sayılardır. 
İki pozitif sayının toplamı pozitiftir. (c + d > 0) 
İki negatif sayının toplamı negatiftir. (a + b < 0) 
Çıkarma işleminde eksilen çıkandan büyük ise sonuç (fark) pozitif, 
eksilen çıkandan küçük ise fark negatif olur. 
m – n ifadesinde m eksilen, n çıkandır. 
Zıt işaretli iki sayıyı toplamak için; işaretine bakılmaksızın büyük 
sayıdan küçük sayı çıkarılır ve büyük sayının işareti sonuca verilir. 
Aynı işaretli iki sayının çarpımı (ya da bölümü) pozitiftir. 
Zıt işaretli iki sayının toplamı; negatif, pozitif veya sıfırdır. 
Zıt işaretli iki sayının çarpımı (ya da bölümü) negatiftir. 
Pozitif sayının bütün kuvvetleri pozitiftir. 
Negatif sayının tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir. 


Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/222167-pozitif-ve-negatif-tam-sayilari-tanimlar-misiniz.html#ixzz28FzzFxud

0