Cevaplar

2012-12-30T22:28:35+02:00

5 ile Bölünebilme Kuralları Nelerdir? : Birler basamağı 0 ya da 5 olan doğal sayılar, 5 e tam bölünür.

1. Birler basamağı 5 ten küçük olan bir doğal sayının 5 e bölümünden kalan, birler basamağındaki rakamdır.

2. Birler basamağı 5 ten büyük olan bir doğal sayının 5 e bölümünden kalan, birler basamağındaki rakamdan 5 in farkına eşittir.

 

10 ile Bölünebilme Kuralları Nelerdir? : Birler basamağı 0 olan doğal sayılar, 10 a tam bölünür.

1. Bir doğal sayının 10 a bölümünden kalan bu sayının birler basamağındaki rakamdır.

 

4 ile Bölünebilme Kuralları Nelerdir? : Birler ve onlar basamaklarındaki rakamların oluşturduğu sayı, yani son iki basamağı 4 ün katı olan doğal sayılar, 4 e tam bölünür.

1. Bir doğal sayının birler basamağı 4 ün katı iken onlar basamağında çift rakam varsa, bu sayı, 4 e tam bölünür.

2. Bir doğal sayının 4 e bölümünden kalanı bulmak için, birler ve onlar basamaklarındaki rakamların oluşturduğu iki basamaklı sayıya bakılır. Bu sayı 4 ten küçük ise, kalan kendisidir. 4 ten büyük ise, 4 ile bölümünden kalana eşittir.

 

25 ile Bölünebilme Kuralları Nelerdir? : Birler ve onlar basamaklarındaki rakamlarının oluşturduğu sayı 25 in katı (00, 25, 50, 75) olan doğal sayılar, 25 e tam bölünür.

1. Bir doğal sayının 25 ile bölümünden kalanı bulmak için, birler ve onlar basamaklarındaki rakamların oluşturduğu iki basamaklı sayıya bakılır. Bu sayı 25 ten büyük ise 25 ile bölümünden kalana eşittir.

 

3 ile Bölünebilme Kuralları Nelerdir? : Rakamlarının sayı değerleri toplamı 3 ün katı olan doğal sayı, 3 e tam bölünür.

1. Bir doğal sayının 3 e bölümünden kalan, rakamlarının sayı  değerleri toplamının 3 e bölümünden kalana eşittir.

 

9 ile Bölünebilme Kuralları Nelerdir? : Rakamların sayı değerleri toplamı 9 un katı olan doğal sayı, 9 a tam bölünür.

1. Bir doğal sayının 9 a bölümünden kalan, rakamlarının sayı  değerleri toplamının 9 a bölümünden kalana eşittir.

UYARI :

Hem 2 ye hem de 3 e tam bölünen her doğal sayı  6 ya da tam bölünür. Hem 3 e hem de 5 e tam bölünen her doğal sayı 15 e de tam bölünür.
0
2012-12-30T22:34:24+02:00

Bölünebilme kuralları, matematikte onluk tabandaki tam sayılarda uygulanan basamaklandırma yoluyla elde edilen yardımcı bilgiler veya yollardır. Hepsinin çıkış noktasının temelindeki olay tam sayının gruplandırılmasıdır. Örneğin; 123 sayısı (1x100)+(2x10)+(3x1) şeklinde yazılır ki buradan bütün basamaklar kendi içerisinde herhangi bir sayıya bölünerek kural veya kurallar oluşturulabilir.


En çok bilinenleri aşağıda listelenmiştir:

1'e bölünme kuralı
Her sayı bölünür.

2'ye bölünme kuralı
Son rakamı çift sayı ise bölünür.Bir tam sayı 2 ile bölünmezse kalan her zaman 1 olur.

3'e bölünme kuralı
Rakamların sayı değerleri toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür.

4'e bölünme kuralı
Bir sayının birler ve onlar basamağı 00 ya da 4'ün katı ise sayı 4 ile bölünür.

5'e bölünme kuralı

Son rakamı 0 veya 5 ise bölünür

6'ya bölünme kuralı

Sayı hem 2'ye hem 3'e kalansız bölünebiliyorsa 6'ya da bölünür. örneğin:102

7'ye bölünme kuralı

Ana madde: 7 ile bölünebilme

Sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak (sağdan sola doğru) a b c d e f 2 3 1 2 3 1 - + sırasıyla ( 1 3 2 1 3 2 ...) yazılmalı ve şu hesap yapılmalıdır: ( 1.f + 3.e +2.d ) - ( 1.c + 3.b + 2.a ) = 7.k + m ( k, m: tamsayı) Sonuç, 7 veya 7 nin katları ( m = 0 ) olursa, bu sayı 7 ile tam olarak bölünür. Ayrıca bu sayı 10a + b olarak yazıldığında a - 2b sayısı 7'ye bölünüyorsa, asıl sayı 7'ye bölünebilir.

8'e bölünme kuralı

Son üç basamağının oluşturduğu sayı 000 ya da 8 in katı ise bölünür.

9'a bölünme kuralı

Rakamların sayı değerleri toplamı 9 veya dokuzun katlarıysa bölünür.

10'a bölünme kuralı

Son rakamı 0 ise bölünür

2 5 2