Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-30T22:58:16+02:00

Şiirde Tema : Her eserin bir yazılış amacı, iletmek istediği birmesaj vardır. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. Şiirde daha çok duygu ve hayaller işlenir; bir şiirde yoğun olarak işlenen duygular ve hayaller şiirin temasını oluşturur. Şiiri oluşturan her birimin bir teması vardır. Bu temalar birleşerek şiirin ana temasını oluşturur. 

1 5 1
2012-12-30T23:00:29+02:00

Şiirde Konu: Şiirde duyguyu işlemek for söylenen onu sey Konuyu oluşturur. Şiirlerde Düz yazıda işlenen onu Konu ele alınabilir. Öyküleme, betimleme yapılabilir. Birtakım düşünceler iletilebilir. Şiirde işlenen temalar Soyut BIR Kavram Daha yaygın düşüncedir, met Soyut Kavramlar şiir dışında da vardir.Şiirle somutlaştırılan temaya da "Konu" denir.

Şiirde Tema: Onun Eserin BIR yazılış amacı, iletmek istediğiBIR mesaj vardir. Eserde iletilmek istenen mesaja "tema" denir. Şiirde DAHA Eklendi çok duygu ve Hayaller işlenir; BIRşiirde yoğun olarak işlenen Duygular ve Hayaller şiirin temasınıoluşturur. Şiiri oluşturan onu birimin BIR teması vardir. Ayşetemalar birleşerek şiirin ana temasını oluşturur.

0