arkadaşlar ben 6. sınıfa gdiyorum fen öğretmenimiz bana üniteyle ilgili a'dan z'ye kadar yazmamı istedi ünitemin adı canlılarda,büyüme ve gelişme hamileler çiçekli bitkiler herşey var bana a'da z'ye kadar yazarmısnz yarısıda olabilir (soru ile alakasız yazaı şikayet ederim )

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-31T14:51:04+02:00

BÜYÜME, bir canlı varlığın veya onun bölümlerinin, organlarda nitel bir değişiklik olmadan büyüklüğünün artması. Büyüme ile gelişme birbirine karıştırılmamalıdır; gelişmede genellikle bir irileşmeyle birlikte nitel değişiklikler de görülür. Bir hücreli canlılarda büyüme, tek hücrenin ve bileşenlerinin büyümesi anlamına gelir; bu sırada hücre bileşenlerinin sayısında artış olabilir veya olmayabilir. Çok hücreli canlılarda büyümede hücrelerde sayıca artış ya da aynı canlıda boyutça artış gözlemlenir. Büyüme, bir veya daha çok yönde gerçekleşebilir: Boyuna büyüme, yüzey büyümesi, çapta ve kalınlıkta büyüme. Ayrıca eşçaplı büyüme de (bütün doğrultularda) olabilir. Metamerleşmiş canlılar, daha önceki metamerlere benzeyen yeni metamerler oluşturabilir (halkalı solucanların halkaları, yapraklar, bitki düğümleri ve düğüm araları). Büyüme, hücre veya organizmanın bütün bölgelerinde olabileceği gibi, sadece bazı bölgelerde de olabilir. Bazı lifli hücrelerin uçları (mantarların dokuları, çiçek tozu borucukları), sapların ve köklerin tepesindeki sürgen dokuları, hayvanlarda ise Malpighi tabakaları veya birleşme kıkırdakları bu büyüme türüne örnek gösterilebilir. Ayrıca bir diğer büyüme türü de, yeni ögelerin var olan eski ögelerin üzerinde gelişmesine dayanır. Yeni hücreler, Malpighi tabakası tarafından üst deride var olan hücrelerin üzerinde oluşur, aynı olay, ağaçların kambiyumu tarafından üretilen odun ve soymuk hücrelerinde de görülür. Ayrıca, bu büyüme tipi, var olan bölümlerin farklılaşmasıyla birlikte gerçekleşir. Bir hücrenin veya çok hücreli bir canlının farklı bölümleri büyümeye elverişli durumda olsa da, bu olay her zaman aynı anda veya sürekli bir biçimde gerçekleşmez. Büyümede görülen süreksizlik, farklı bölgelerde gerçekleşen büyüme etkinliğiyle (hızlanma veya yavaşlama) birlikte ortaya çıkar. Büyümede kimi zaman bazı uyumsuzluklar da görülür. Bu durum, cinsel olgunluğa erişme sırasında, cinsiyet bezlerinde ve ikincil cinsiyet karakterlerinde görülür. Söz konusu ögelerin hızlı büyümesi alometriye yol açar. Bu olayın sadece boyca büyüme yoluyla gerçekleşmesi büyümenin temel olarak su emilmesine dayandığını gösterir. Hangi süreç söz konusu olursa olsun, büyüme her zaman metabolizmanın müdahalesiyle gerçekleşir; bu da beslenme ve özümlemeye bağlıdır. Büyüme genellikle hormonların denetimi altındadır. Bitkilerde, oksin, gibberellin, kinin gibi maddeler, hücrelerin çoğalmasına ve uzamasına etki eden maddelerdir (uzama durumunda, kininlerin sentezlendiği noktada besleyici maddeler de işe karışır). Hayvanlarda ise özellikle ön hipofizin somatotrop hormonu ile tiroit bezinin tiroksini büyümeye katkıda bulunur. Cinsel organların ve ikincil cinsiyet karakterlerinin büyümesi genellikle, omurgalıların cinsiyet hormonlarına bağlıdır.

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT
ÜNİTE 1 : CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

A- CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR
1
- Canlıların Ortak Özellikleri
2- Hücrenin Yapısı ve Görevleri
3- Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Benzerlikleri
4- Bitki ve Hayvan Hücreleri Arasındaki Farklar
5- Hücre Zarından Maddelerin Geçişi
6- Günümüzde Kullanılan Hücre Teorisi
7- Hücreden Organizmaya

B- İNSANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
1
- Üreme (Çoğalma)
2- Üreme Hücreleri
3- Üreme Sistemleri
4- İnsanda Döllenme Olayı
5- İnsanda Büyüme, Gelişme, Büyüme ve Gelişme Dönemleri
6- Üreme Sisteminin Sağlığı ve Korunması                                          başka sığmıyor mesaj atem sana bak sakın şikayet etmeeeeee ....................................

1 5 1