1tarihi olayları değerlendirirken nelere dikkat edilmeli?

2tarihi bilgiler değisirmi? açıklayınız

3hikayeci tarih yazıcılığı hakkında bilgi veriniz?

4öğretici tarih yazıcılığı hakkında bilgiveriniz?

5arastırma tarih '' '' '' '' '' ''

6coğrafyanın ilgi alanları hakkında bilgi veriniz

7arkeoloji '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

8etenofya ilgi alanları hakkında bilgi veriniz

9antapopoloji '' '' '' '' '' '' '' '' ''

10hukun ilgi alanları hakkında bilgi veriniz

11edebiyatın'' '' '' '' '' '' '' '' ''

poleoğratifinin ilgi alanları hakkında blgiveiniz

1

Cevaplar

2012-10-03T20:20:32+03:00

Tarihi Olayları Değerlendirirken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Tarihi olaylar pozitif bilimler gibi deney ve gözleme dayanmaz. Bu nedenle objektiflikte zorlanılmaktadır. Bir tarihi olayı değerlendirirkenöncelikle yaşandığı dönem göz Önüne alınmalıdır.Örneğin İstanbul'u Fa­tih Sultan Mehmet neden karadan ve denizden kuşat­tıda uçaklarla bombalamadıdiyemeyiz.
Yine tarihi olayın yaşandığıdönemin sosyo-kültürel özellikleri de gözönüne alınmalıdır. Örneğin; Osman­lı'nın kuruluşunda atlı göçebe toplumdan hemen tam teşekküllü devlet geleneği beklenemezdi.
Ekonomik şartlar devletlerin kurulmasında toplumla­rın gelişmesinde son derece önemlidir. Örneğin Milli Mücadele yılları yokluk yıllarıdır. Buna rağmen Mus­tafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük mücadele verilmiştir. Biz bugün Kurtuluş Savaşı'nda neden kağ­nılar kullanıldı, motorlu araçlar alınmadı, dersek doğ­ru bir değerlendirme olmaz.
Coğrafya ve coğrafi şartlar da tarihi olaylarda önemli­dir. Bir olayın yaşanması için coğrafi mekânın olması gerekir. Ayrıca gerek savaşlar gerekse diğer etkinlik­lerde coğrafi konum ve şartlar elverişli olmalıdır.
Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesinin bir ne­deni de gerek siyasi coğrafyasının gerekse beşeri coğrafyasının uygun olmasıdır.

1 5 1