Cevaplar

2012-10-03T20:21:30+03:00

Atatürk'ün Düşüncelerini Yaymak İçin Gazete Çıkarıp Konuşmalar Yaptığı OkulŞehir Yıl

Okul - Yer Yada Şehir - Yıl
1-şemsi efendi okulu manastır 1886
2-askeri rüştiye selanik 1893
3-harp okulu istanbul 1901
4-harp akademisi adı minber istanbul 1918

0
2012-10-03T20:21:41+03:00

 1 Kasım 1918”de yayın hayatına başlayan Minbergazetesi günlük olarak yayınlanır ve 51 sayı çıkar. Gazetenin başında Fethi Bey vardır, imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü ise Dr. Rasim Ferit”dir

Minber” "İrade-i Milliye" ve "Hakimiyet-i Milliye" olmak üzere üç gazete çıkarmıştır. Yaptıklarını ve yapacaklarını halka duyurarak kamuoyu oluşturmak isteyen Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı andan hatta öncesinden itibaren basından destek almış ve basının gücünü en etkili şekilde kullanmıştır.

0