Cevaplar

2012-12-31T15:38:16+02:00
Past Continuous Tense


a) Geçmişte bir süre devam etmiş olan olayların aktarımında kullanılır.
She was earning quite a lot of money.


b) Ani ve daha kısa bir eylemle karşılaşan/o eylem tarafından kesilen bir eylem için kullanılır.
When she heard the explosion she was having bath.When I last saw him, he ..... English. 
A. studied 
B. studies 
C. will study 
D. is studying 
E. was studying 

While I ..... my bike, Tom arrived. 
A. mended 
B. mend 
C. am mending 
D. have mended 
E. was mending 

He gave the promise that he ..... the city in a day. 
A. has left 
B. leaves 
C. is leaving 
D. would be left 
E. was leaving 

Past Continuous
 Türkçe'ye "yüklem + -Iyordu / -mEktEydI" ile aktarılır.

Bir Önceki konumuz "Past Perfect Continuous Tense" hakkında bilgiler vermektedir. 

0