Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-31T17:15:48+02:00

Münker Nekir = Sorgu meLekLeri

Kiramen Katißin = Dört ßir Yanımızda Duran ve DavranışLarımızı Kaydeden meLekLer

4 3 4
2012-12-31T17:16:45+02:00

sorgu meleklerii  Sorgu 
melekleri


Melekler, ölen kişiye “Şu Muhammed denilen adam 
hakkında ne dersin?”derler.
O kişi de:
“O, Allah Celle Celalühu’nun kulu ve elçisidir. Allah’tan başka hiç bir ilah olmadığına ve Muhammed Sallâllahü Aleyhi ve Sellem’in, O Allah Celle Celalühü’nün kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim.”

Ebu Hureyre Radiyallahü Anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Sallâllahü Aleyhi ve Sellem, şöyle buyurmuştur:
“Ölen kişi kabre konulduğunda, (manzaraları) siyah, (gözleri) mavi iki melek gelir” 
İki meleğin bu sıfat üzere gelmeleri, siyahlık ve gözün maviliğinde korku ve vahşet bulunduğu içindir.
Ancak bu iki meleğin kafirlere vereceği korku, mü’minlere verecekleri korkulardan daha şiddetlidir.
Neticede kafirler cevap vermede bocalayacaklardır. İki meleğin, ölen kişiye bu renklerde gözükmesi hakikat olabileceği gibi, (ezrekani) kelimesinden gözü kör anlamında kastedilmesi muhtemeldir. Nitekim başka bir hadiste bu meleklerin kör va sağır oldukları ifade edilmiştir.
Kör olmaları, ölen kişinin çekeceği azabı görmeme, sağır olmaları da, ölenin feryadını duymayarak, acıma hissine kapılmamaları hikmetine dayalı olduğu söylenmiştir. Manzaralarının siyah olmasından, sûretlerinin çirkin olmaları da kastedilebilir. (Şerhü’l Mişkât)
İki meleğin birisine Münker (tanımayan) denilir. Çünkü ölen kişi bu melekleri asla tanımamış ve bu iki meleğin sûretinde olan hiç bir kimse görmemiştir.
Bazı alimler, günahkâr olan kişiyi sorgulayacak olan meleklerin münkernekir, itaatkâr olan kişiyi sorgulayacak meleklerin ise mübeşşir (müjdeci) ve Beşir (müjdeci) isminde olduklarını söylemişlerdir. (Fethu’l Bari)
Melekler, ölen kişiyi “Şu Muhammed denilen adam hakkında ne dersin?”derler.
O kişi de: “O, Allah’ın Celle Celalühu kulu ve elçisidir. Allah’tan başka hiç bir ilah olmadığına ve Muhammed Sallâllahü Aleyhi ve Sellem’in, o Allah Celle Celalühü’nün kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim” der.
Meleklerin “Şu Muhammed denilen adam” şeklinde kaba ifadeleri imtihan için olup, meleklerin ifadesinden saygı öğrenmemesi içindir. (Tîbî)
Şeyh Muhyiddin Arabî dedi ki: Meleklerin böyle sormaları imtihan içindir. Neticede imanında doğru olan kişi, şüpheci kişiden ayrılmış olur. Zira şüpheci olan kişi içinden şöyle düşünmüş olur; eğer bir adamın Allah Celle Celalühu’nun katında iddia ettiği şerefi olsaydı, melekler onu bu şekilde sormazlardı. İşte o anda şüpheci olan kişi “bilemiyorum” der ve ebedî olarak bedbaht olur. “O Allah Celle Celalühunun kulu ve elçisidir” ifadesi, esas kısa ve öz cevap, daha sonraki uzun şehadet ifadesi ise, sadece sevinç, lezzet ve dövünme kasdıyla söylenecektir. (Şerhu’l Mişkat, Aliyyu’l Kari)


2 3 2