Cevaplar

2012-12-31T17:56:38+02:00
EfeKIRCA 
ÇavuşMesaj: 67

[X]

 

     31 Ocak 2012; 12:17:19       Arkadaşlar , sene başından bu yana farkettim ki , 9.sınıfta gördüğümüz dalgalar konusu denemelerde sıkça karşımıza çıkmaya başladı 2 tane soru kafadan gidiyor. 
Bugün dedim ki 1 saatimi ayırıp , dalgalar çalışayım , sadece kendime değil foruma da faydalı olmak amacıyla buraya yazarak çalışmak istedim.Umarım herkese faydalı olur . 


Dalgalar 


* Esnek bir ortamda meydana getirilen şekil değişimine dalga , bu dalganın esnek ortamda yayılmasına da dalga hareketi denir. 
* Dalgalar enerji taşırlar. 
** Her dalga hareketi titreşim hareketidir fakat her titreşim hareketi dalga değildir. 
* Dalga taşınan , madde değil ; hareket ve ona bağlı enerjidir. 
* Dalgalar yayılmalarına göre Mekanik ve Elektromanyetik olmak üzere ikiye ayrılır. 
* Yayılması için mutlaka bir madde ortamına ihtiyacı olan dalgalar Mekanik dalgalardır. 
* Yayılmaları için madde ortamına gerek duymayan dalgalar ise Elektromanyetik dalgalardır. 
* Mekanik dalgalar : Su , hava, deprem vs. dalgaları. Elektromanyetik dalgalar : radyo , televizyon , cep telefonu sinyal , x ışın vs. dalgalarıdır. 
* Bir dalga kaynağının eşit zaman aralıklarında eşit dalgalar üreterek oluşturduğu dalgaya periyodik dalga denir. 
* 2 tepe noktası arası uzaklığa dalga boyu denir.Dalga boyu dalga kaynağına göre değişir. 
* 1 angstrong= 10.10^-10 m'dir. 
* Herhangi bir noktanın tam titreşim yapması için geçen süreye periyot denir.(T) 
* Birim zamanda dalga kaynığının oluşturduğu dalga sayısına frekans denir.(f) 
* T.f=1 
* Dalganın hızı v=λ/T ile bulunur. 
* Dalgalar titreşim doğrultularına göre ve taşıdıkları enerjilere göre gruplanıdırılır. 
* Titreşim doğrultularına göre : 1)Enine dalgalar 2)Boyuna dalgalar 
* Taşıdıkları enerjilere göre : 1) Mekanik dalgalar 2 )Elektromanyetik dalgalar 
* Enine dalgalar: deprem, ışık , yay , su , elektromanyetik dalgalar 
* Boyuna dalgalar : ses , deprem , yay,su 
* Mekanik dalgalar : deprem , su ,yay, ses 
* Elektromanyetik dalgalar : ışık , radyo dalgası , mikrodalga, kızılötesi , morotesi, x ışınları , gama ışınları 
* Titreşim doğrultusuna dik olarak ilerleyen dalgalar enine dalgalar denir. 

Bkz. enine dalga :  

* Titreşim doğrultusuna paralel olan dalgalara boyuna dalgalar denir. 

Bkz. boyuna dalga :  


* Yay dalgaları enine ve boyuna dalgalar olmak üzere iki çeşittir. 
* Su dalgaları doğrusal su dalgaları ve dairesel su dalgaları olmak üzere iki çeşittir. 
* Su dalgalarına örnek verecek olursak: doğrusal su dalgası : denizdeki dalga, dairsel su dalgası: suya taş attığınızda oluşan dalga 

* Yer kabuğu içinde biriken enerjinin boşalması ile oluşan kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayına deprem denir. 

* Deprem ile ilgili konuları inceleyen bilim dalına sismoloji denir.Deprem ölçen aletin adı sismograftır. 
* Deprem dalgaları :Yüzey dalgaları ve cisim dalgaları olmak üzere ikiye ayrılır. 
* Cisim dalgaları: P ve S dalgaları 
* Yüzey dalgaları: Love ve Rayleigh dalgaları 
* P dalgası öncül dalgadır , boyuna dalgadır ,deprem kaydeden cihazlara ilk ulaşan dalgadır , yıkım etkisi düşüktür.katı sıvı gaz farketmez hepsinde ilerler. 
* S dalgasında tanecik hareketleri yayılma doğrultusuna dik yada çaprazdır.Yıkım etkisi yüksektir.Hızı p dalgasının %60 ı kadardır.Yalnız katı içerisinde ilerler. 

* Love dalgası: Yeri yatay düzlemde hareket ettiren yüzey dalgasıdır.Yüzey dalgalarının en hızlısıdır.Titreşim yönü dalga hareketine diktir. 
* Rayleigh dalgası: Yeryüzünde , bir okyanus yüzeyinde yuvarlanan su dalgası gibi yuvarlanarak ilerleyen yüzey dalgalarına denir. 
* Bu dalgalar aynı zamanda yer yuvarlanması olarak da bilinir. 
* Bu dalgaların genliği çok büyüktür. 
* Depremde hissedilen dalgaların çoğu rayleigh dalgasıdır. 


Bunlar da dalgaların resimleri 

 
 
 
 


* Deprem çeşitleri şunlardır: Tektonik , volkanik , çöküntü , öncü , artçı deprem. 

* Tsunami Okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylardır. 
0