Cevaplar

2012-12-31T18:33:30+02:00
iziksel özellikleri alkanlara benzer. C sayısı 2-4 olan aklenler gaz, 5-17 olanlar sıvı, daha yüksek sayılı C içereler ise katıdır.
C sayısı artıkça KN yükselir. Dallanma ise alkanlar olduğu gibi KN düşürür.
C=C çifte bağı kuvvetli sigma bağı ile zayıf pi bağından oluşur. Molekülleri arasında sadece Van der Waals çekim kuvveti vardır. Cis izomeriye sahip olanlar çok az dipollük gösterdiğinden KN trans izomeriye sahip olanlardan daha yüksektir.
Apolar maddeler olduğundan suda çözünmezler. Petrol eteri, kloroform gibi organik çözücülerde çözünürler.
Sıvı alkenlerin yoğunlukları sudan azdır.
1 5 1
2012-12-31T18:33:32+02:00

oguzhocam.com da bulursun

0