Cevaplar

2012-10-03T20:28:31+03:00

Devletlerin kurulduğu bölgenin siyasi durumu ve coğrafi konumu devletlerin gelişimini nasıl etkiler?

Devletlerin kurulduğu bölgenin siyasi durumu ve coğrafi konumu devletlerin izleyeceği politikayı doğrudan etkiler. çünkü devletlerin uluslararası alanda yürüttükleri siyaset; coğrafi konum, ekonomik, askeri, teknik, kültürel bağlantılar çerçevesinde olmaktadır. Örneğin ,Karadeniz’i Akdeniz’e ve Avrupa kıtasını Asya kıtasına bağlayan boğazların iktisadi, askeri ve siyasi bakımlardan büyük önemi vardır. Bölgenin siyasi durumu ve coğrafi konumu bir ülkenin tespit ettiği veya yeni koşullara göre belirleyeceği stratejiyi de tayin etmektedir.Bir ülkenin coğrafi konumu o ülkenin ticaretini,siyasetini ve sonuçta kalkınmasını büyük ölçüde etkiler.Coğrafi konum itibariyle diğer ülkelerin uzağında kalmış olan ülkelerin kalkınması ise yavaşlar.

0
2012-10-03T20:29:35+03:00

coğrafi konum devletlerin hertürlü faaliyetlerini etkilemıstır ekonomi bunların basında gelır.

0