Cevaplar

2012-12-31T18:46:59+02:00

Kömür dünyada en yaşlı bir şekilde bulunan, güvenilir aynı zamanda düşük maliyetlerle elle edilebilen temiz bir fosil yakıtıdır.
Yaygın: Kömür dünyada 502’ den fazla ülkede üretilmektedir. Kömür rezervleri diğer fosil yakıtları gibi (petrol ve doğalgaz) dünyanın belli bir bölümünde değil tüm dünyada yaygın bir şekilde bulunmaktadır.
Emniyetli: Kömür kullanımı, depolanması ve nakliyesi açısından en emniyetli fosil yakıtıdır.
Güvenilir: Endüstriyel ve diğer alanlarda elektrik enerjisinin rekabetçi fiyatlarla ve güvenilir olarak temini açısından.
Kömürün dünyada yaygın bir şekilde bulunuşu birçok ülke tarafından üretiliyor oluşu tedarikte güvenilirliği sağlamaktadır.
Temiz: Temiz kömür teknolojileri kullanılarak günümüzde kömür tüm dünyada doğayı kirletmeden kullanılmaktadır.
Ucuz: Elektrik enerjisi üretiminde ucuz ve rekabetçi bir yakıt olması nedeniyle dünyada elektrik üretiminin yaklaşık % 40’ ı kömürden karşılanmaktadır.
Birinci kalite yıkanmış SSPK cinsi taş kömürdür. Rusya’ nın Kedrovsky maden ocaklarından ithal edilmektedir.

(SSPK) orta alevli, en yüksek ısı değerine sahip, sert ve boyutu (50-150+%10) olan kömürdür.

0
2012-12-31T18:47:00+02:00

Kömürün önemi nedir
Kömür; Dünyada en yaşlı bir şekilde bulunan, güvenilir aynı zamanda düşük maliyetlerle elde edilebilen temiz bir fosil yakıtıdır.

Yaygın : Kömür Dünya'da 50 den fazla ülkede üretilmektedir. Kömür rezervleri diğer fosil yakıtlar gibi (petrol ve doğalgaz) Dünya'nın belli bir bölümünde değil fakattüm dünyada yaygın bir şekilde bulunmaktadır.

Emniyetli : Kömür kullanımı, depolaması ve nakliyesi açısından en emniyetli fosil yakıttır.

Güvenilir : Endüstriyel ve diğer alanlarda elektrik enerjisinin rekabetçi fiyatlarla ve güvenilir olarak temini açısından, kömürün Dünyada yaygın bir şekilde bulunuşu ve bir çok ülke tarafından üretiliyor oluşu tedarikde güvenirliliği sağlamaktadır.

Temiz : Temiz Kömür Teknolojileri kullanılarak günümüzde kömür tüm dünyada doğayı doğayı kirletmeden kullanılmaktadır.

Ucuz : Elektrik Enerjisi Üretiminde ucuz ve rekabetçi bir yakıt olması nedeniyle Dünya elektrik üretiminin yaklaşık % 40 ' ı kömürden karşılanmaktadır...

0