Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-07-25T11:27:27+03:00
Gözlenen verinin düzenlenerek çizelgelerle, 
grafiklerle sunulması çoğu kez yeterli olmaz. 
Genel durumu yansıtacak bir takım ölçülere
gereksinim vardır. Bu ölçüler verileri yalnızca
özlü bir biçimde belirtmekle kalmazlar aynı
zamanda karşılaştırmalara, genellemelere, 
yorumlamalara olanak sağlarlar. Burada nicel
değişkenlere ilişkin ölçüler incelenecektir. Nicel
dağılımlarda kullanılacak ölçüler dağılımın
odaklaşma noktasını özetlemelidir. Bu tür
ölçülere merkezi eğilim ölçüleri denir.
KAREKOK BU AMAÇ İÇİN KULANILIR 
0