Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2014-03-08T20:18:22+02:00

Lozan Barış Antlaşması’nın Milli Mücadele ve Türk Tarihi Bakımından Değerlendirilmesi

Lozan Antlaşması’nı değerlendirebilmek için dönemin antlaşmalarına bakmak gerekir.

Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilen İttifak Grubu devletlerine, İtilaf Devletleri Grubu, hazırladıkları antlaşma metinlerini dikte ettirmişlerdir. Türkiye ise İtilaf Devletleri’nin gerçek amaçlarını çok iyi bildiği için varlığını ve bağımsızlığını korumak amacıyla Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Bu savaşı hem işgalci güçlere, hem de onlarla işbirliği içinde bulunan Osmanlı yönetimine karşı sürdürmüştür.

Türk topraklarını sömürgeleştirmek, Türk halkını köleleştirmek ve Türk toprakları üzerinde yeni yeni devletçikler kurarak bu toprakları parçalamak amacıyla yapılan Sevr Barış Antlaşması “Türk Mucizesi” ile geçersiz kılınmıştır.

“Doğu Sorunu” “Avrupa’nın hasta adamı” gibi deyimler ortadan kaldırılarak emperyalizme karşı verilen silahlı mücadele ve bunun sonunda kurulan Yeni Türk Devleti tüm dünyaya kabul ettirilmiştir. Böylece Türkiye, tüm sömürge uluslara örnek olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin yüzyıllardır biriktirdiği, Türk Ulusunun siyasal ve ekonomik bağımsızlığını yaralayıcı tüm kayıtlar birer birer Lozan’da yok edilmiştir. Kapitülasyonların, özel ayrıcalıkların kaldırılmasıyla ekonomik bağımsızlığın kazanılması adına büyük bir adım atılmış, ülkede yaşayan Rumların Yunanistan’a gönderilmesiyle de azınlıklar konusunda ödün verilmeyeceği net bir biçimde ortaya konmuştur.

Lozan’ın Yeni Türkiye Devleti’ne kazandırdıklarını daha iyi görebilmek için Osmanlı Devleti’nin durumuna bakmak gerekir. Bu konuda Atatürk özetle şöyle diyordu: “Osmanlı Devleti eski antlaşmalar adı altında birtakım ayrıcalık haklarının tutsağı idi. Hıristiyanlara ayrıcalıklar tanınmıştı. Osmanlı Devleti’nin, Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan yabancıları yargılama hakkı yoktu. Kendi ülkesinde bulunan Türk unsurlardan aldığı vergiyi yabancılardan alamazdı. Ülkeyi bayındırlaştıramaz; demiryolu, okul yaptıramazdı. Bu gibi girişimlere yabancı devletler engel olurdu.
Lozan işte bu tabloyu tersine çevirmiştir. Bu nedenle de Lozan Atatürk’ün deyimiyle “Osmanlı devrine ait tarihte eşi geçmemiş bir siyasi zafer eseridir.


en iyi secermisin?¿?¿
0