Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-31T21:28:12+02:00


1. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler Soruları ve Çözümleri
1) 1985 FL-1: a>801:3+6 eşitsizliğini sağlayan en küçük “a” doğal sayısı kaçtır?
A)90 B)91 C)273 D)274 

ÇÖZÜM:a>801:3+6 a>267+6 a>273 274>273
CEVAP D 


2) 1991 EML: x bir gerçek (reel) sayı olmak üzere ; 3x + x > x – 1 
ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 5 3
A) x < 15 B) x > 15 C) x < 15 D)x > 15

ÇÖZÜM : 9x + 5x > 15x –15 9x –15x +5x > -15 -1 x > -15 x < 15
CEVAP:A


3) 1992 DPY: Aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde -5 x +1 < 11 
eşitsizliğinin çözüm kümesi doğru olarak gösterilmiştir?
A) ___________________
B) ___________________
C) ___________________
D) ___________________

ÇÖZÜM: -5 x < 11 – 1 -5 x < 10 -5 x < 10 x > -2
-5 -5
CEVAP D


4) 1993 DPY: -5x +6 > -3x +4 eşitsizliğini sağlayan doğal sayıların kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {0} B) {1} C) {0,1} D) {1,2} 

ÇÖZÜM:-5x +3x > -6 +4 -2x > -2 x < +1 0,1 < 1
-2 -2 
CEVAP:C

5) 1989 EML: 2x +2 <0 ve x >-2 ise x’ in alacağı en büyük değer 
kaçtır? 
A) –2 B) –1 C) 0 D) 1

ÇÖZÜM: 2x < -2 x < -1 x > -2 -1 < -1 -1 > -2
CEVAP:B


6) 1997 DPY: 2x –8 > -x +4 eşitsizliğini sağlayan x ‘in bütün d değerleri için , aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) x > 4 B) x < 4 C) x > 5 D) x < 2 

ÇÖZÜM: 2x +x > +4 +8 3x > 12 x > 4 
CEVAP:A


7) 1999 KLJ: Aşağıdakilerin hangisinde , 3x –2 < 7 ve 4 -2x <2 e eşitsizliklerini birlikte sağlayan reel sayıların kümesi gösterilmiştir? 
A) ____________________
B) ____________________
C) ____________________
D) ____________________

ÇÖZÜM: 3x < 7+2 3x < 9 x < 3 

-2x < 2-4 -2x < -2 x > 1 
CEVAP:A


8) 1999 DPY: -3x +7 > -14 eşitsizliğinin tam sayılar kümesindeki 
çözüm kümesi hangisidir?
A) { 7,8,9, .....} B) {....., 5,6,7 }
C) { .....,-9,-8,-7 } D) { -7,-8,-9, .....}

ÇÖZÜM: -3x > -14 –7 -3x > -21 x < +7 {.....,5,6,7 } < +7

CEVAP:B

9) 1999 ML: 3x –9 > 6x -3 eşitsizliğinin çözüm kümesi, aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde koyu ve kalın çizgiyle gösterilmiştir?
A) _________________
B) _________________
C) _________________
D) _________________

ÇÖZÜM: 3x –6x > -3+9 -3x > +6 x < -2
CEVAP:B


11) 1991 FL: 0 < x < 1 ise ( x+3) in en büyük değeri kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

ÇÖZÜM: En büyük x değeri istendiğine göre x ‘e 1 değerini veririz. O zaman; (1+3) = 4 

CEVAP D


1 5 1
2012-12-31T21:28:41+02:00

5x – 5 = 15, y + 2 = 6 

şekilde varrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr            umarımmmmmmmm işine yararrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

1 5 1