Cevaplar

2012-12-31T22:56:28+02:00

) 40* Doğu boylamında güneş 05.20 'de doğar ise 27* doğu boylamında kaçta doğar?


A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 


2) 60* batı meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati 08.48 olan bir noktanın boylam değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 96* batı B) 24* batı C) 24* doğu D) 96* doğu E) 60* doğu 


3) Yeryüzü şekillerini gösteren bir haritadan aşağıdakiler- den hangisi için yararlanılamaz? 


A) Profil çıkarma B) Konum belirleme C) Yön bulma D) Alan hesaplama E)Nüfusun dağılımı 


4) Ekvator üzerindeki a noktasında saat 03.20 ve meridyeni de 7* doğu olduğuna göre 2442 km daha batıdaki B noktasının saati ve meridyeni nedir? 


A) 15* batı - 01.52 B) 15* batı - 02.35 C) 29* doğu - 01.52 D) 29* batı - 04.48 E) 15* doğu - 02.40 


5) Aşağıdakilerden hangisi eşyükselti eğrisinin nokta halinde gösterildiği yerlerden biridir? 


A) Vadi tabanları B) Dağ dorukları C) Deniz kıyıları D) Göl yüzeyleri E) Dik yamaçlar 


6) Ülkemizin en batısındaki meridyen üzerinde saat 22.00 ve günlerden Pazartesi ise 26* batı meridyeni üzerinde yerel saat kaçtır ve gün nedir? 


A) 18.32 Pazar B) 22.00 Pazartesi C) 01.28 Salı D) 18.32 Pazartesi E) 01.28 Pazartesi 


7) Haritalar yerşekillerinin biçimini gerçeğe tam uygun olarak göstermez. Haritalarda görünen gerçeğin az yada çok benzeridir.Bu durumun temel nedeni aşağıdakiler- den hangisidir? 


A) Yerşekillerinin karmaşık olması B) Kuşbakışı bakış sağlanmaması C) Ölçeğin küçük tutulması D) Yerkürenin kutuplardan basık olması E) Küresel yüzeyin düzleme aktarılmış olması 


8) 1/500.000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir göl gerçekte kaç dam’dir?


A) 25 B) 125 C) 2.500 D) 12.500 E) 1.250.000 


9) 256 km lik alana sahip olan bir köyün 16 cm ile gösterildiği haritanın ölçeği nedir?


A) 1/40.000 B) 1/320.000 C) 1/400.000 D) 1/1.000.000 E) 1/1.600.000 


10) Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalara ait bir özelliktir? 


A) Gösterdikleri alan küçüktür. B) Küçültme oranları azdır. C) Ayrıntıları gösterme gücü fazladır. D) Duvarda kapladıkları alan azdır. E) Paydadaki rakamları küçüktür. 


11) Bir bölgenin haritası çizilirken öncelikle aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir? 


A) Haritanın kullanma amacının B) Haritanın çizim yönteminin C) Yararlanılacak işaretlerin D) Bölgenin enlem ve boylamının E) Bölgenin yükseltisinin 


13) 40* Doğu boylamında güneş 05.20 'de doğar ise 27* doğu boylamında kaçta doğar?


A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 


14) 60* batı meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati 08.48 olan bir noktanın boylam değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 96* batı B) 24* batı C) 24* doğu D) 96* doğu E) 60* doğu 15) 23 eylülde 10* doğu boylamı üzerindeki Hamburg'da güneş saat 7.30 da doğarken 21* doğu boylamındaki Varşova'da kaçta batar?


A) 18.46 B) 20.14 C) 19.30 D) 17.26 E) 21.34 


16) 150* doğu boylamında tarih 28 ekim Çarşamba saat 13.30 iken 150* batı boylamında tarih ve saat aşağıda- kilerden hangisidir? 


A) 27 Ekim Salı, 17.30 B) 27 Ekim Salı, 09.30 C) 29 Ekim Perşembe, 09.30 D) 28 Ekim Çarşamba,09.30 E) 29 Ekim Perşembe,17,30


17) Türkiyenin en batı ucundan 42* daha batıda, en doğu ucundan 36* daha doğuda bulunan bir bölgeden kaç meridyen geçer? 


A) 6 B) 78 C) 86 D) 97 E) 156 


18) Aşağıdakilerden hangisi Fiziki Coğrafyanın bölümlerinden biri değildir? 


A) Biyocoğrafya B) Klimatoloji C) Jeoloji D) Kartografya E) Hidrografya 


19) İki kutuptan eşit uzaklıktaki en uzun paralel aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 23* 27' B) 66* 33' C) 90* D) 0* E) 10* 


20) Uzunluğu 25.200 km olan paralel dairesi üzerindeki A ve B noktaları arasındaki uzaklık 1400 km'dir. Buna göre A ve B noktaları arasında ne kadar zaman farkı vardır? 


A) 2 saat 40 dakika B) 1 saat 12 dakika C) 3 saat 20 dakika D) 1 saat 20 dakika E) 2 saat 30 dakika 

0
2012-12-31T22:56:44+02:00

(44-30) X 4 => 14 X 4 = 56
09:20 + 00:56 = 10:16 Iğdır’da saat 10:16 olur. 

0