Cevaplar

2013-01-01T00:17:02+02:00
1881 Selanik’te doğdu. 1893 Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazıldı ve öğretmeni Mustafa Sabri Efendi, kendisine Kemal ek adını verdi. 1895 Manastır Askeri İdadisi’ne girdi. 18 Mart1899 İstanbul’da Harp Okulu piyade sınıfına yazıldı. 1902 Harp Akademisi’ne girdi. 11 Ocak1905 Kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisi’ni bitirdi. Merkezi Şam’da bulunan 5. Ordu’da göreve başladı. Ekim1906 Arkadaşlarıyla birlikte Şam’da gizli Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu. 20 Haziran1907 Rütbesi kolağalığa yükseltildi. Eylül1907 3. Ordu’ya atanarak Selanik’e gitti. 13 Nisan1909 31 Mart Ayaklanması’nı bastırmak üzere Hareket Ordusu’nda kurmay oldu. 1910 Mahmud Şevket Paşa’nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk isyanının bastırılmasında görev aldı. 13 Eylül1911 İstanbul’da genelkurmayda göreve atandı. 27 Kasım1911 Binbaşılığa yükseltildi. 9 Ocak1912 Trablusgarp’da Tobruk Savaşı’nı yönetti. 27 Ekim1913 Sofya’ya askeri ateşe atandı. 1 Mart1914 Yarbaylığa yükseltildi. Şubat1915 Tekirdağ’da 19. Tümen’i kurdu. 25 Nisan1915 ANZAK askerlerini Arıburnu’da durdurdu. 1 Haziran1915 Albaylığa yükseltildi. 10 Ağustos1915 Anafartalar Grubu komutanı olarak İngiliz ve ANZAK birliklerini durdurdu. 14 Ocak1916 Edirne’de 16. Kolordu komutanı oldu. 1 Nisan1916 Mirlivalığa(tuğgeneralliğe) yükseltildi. 5 Temmuz1917 7. Ordu Komutanlığı’na atandı. Ekim1917 7. Ordu Komutanlığı’ndan ayrılarak İstanbul’a döndü. 31 Ekim1918 Yıldırım Orduları Grubu komutanı oldu. 19 Mayıs1919 Samsun’a vardı. 21/22 Haziran1919 Amasya Tamimi’ni açıkladı. 8 Temmuz1919 3. Ordu Müfettişliği’nden ve askerlikten çekildi. 23 Temmuz1919 Erzurum Kongresi’ne başkan seçildi. 4 Eylül1919 Sivas Kongresi’ne başkanlık etti. 7 Kasım1919Meclis-i Mebusan için yapılan seçimde Erzurum’dan milletvekili seçildi. 27 Aralık1919 Heyet-i Temsiliye ile birlikte Ankara’ya geldi. 23 Nisan1920 Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı. 11 Mayıs1920 İstanbul Divan-ı Harp tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. 5 Ağustos1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce başkomutan yapıldı. 23 Ağustos1921 Sakarya Savaşı’nı yönetti. 19 Eylül1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce mareşallik rütbesi ve gazi sanı verildi. 26 Ağustos1922 Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetti. 30 Ağustos1922 Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazandı. 8 Eylül1922 İzmir’i düşmandan kurtardı. 1 Kasım1922 Saltanat kaldırıldı. 29 Ocak1923 İzmir’de Latife Hanım ile evlendi(5 Ağustos 1925′te ayrıldı). 17 Şubat1923 İzmir İktisat Kongresi açıldı. 11 Ağustos1923 İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçildi. 9 Eylül1923 Halk Fırkası’nı kurdu. 29 Ekim1923 Cumhuriyet ilan edildi; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. 3 Mart1924 Halifelik kaldırıldı. 20 Nisan1924 Yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi. 17 Kasım1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu(3 Haziran 1925′te kapatıldı). 25 Kasım1925 Şapka Yasası kabul edildi. 26 Aralık1925 Uluslararası takvim ve saat kabul edildi. 1 Kasım1927 İkinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi. 1 Kasım1928 Latin harflerinin kabulüne ilişkin yasa çıktı. 12 Ağustos1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu(17 Kasım 1930′da dağıldı). 15 Nisan1931 Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ni kurdu. 4 Mayıs1931 Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi. 12 Temmuz1932 Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ni kurdu. 24 Kasım1934 Atatürk soyadı verildi. 27 Ocak1937 Hatay’ın bağımsızlığı Milletler Cemiyeti’nce kabul edildi. 10 Kasım1938 Dolmabahçe Sarayı’nda vefat etti.
kardeşim alıntıdır inşallah beğenirsin dönüm noktları  beğendiklerini yaz
22 4 22
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-01T00:57:55+02:00


Kaynak: > ATAMIZIN Yaşamındaki Belli Başlı Dönüm Noktaları http://www.webhatti.com/turkiye-ve-ulu-onder-ataturk/62834-atamizin-yasamindaki-belli-basli-donum-noktalari.html#ixzz2GfnOa8NV 
whkaynak

6 3 6