Cevaplar

2013-01-01T11:17:59+02:00

Elektrik yüklerinin hareketine elektrik akımı denir. Eğer yüklü parçacıklar (elektronlar, protonlar, iyonlar...) hareket ediyorsa, elektrik akımı var demektir. Elektrik yükleri katı cisimlerde (örneğin; kablolarda) serbest elektronların hareketi ile oluşur.Katı madde içinde pozitif yükler hareketsizdir. Sıvılarda ve gazlarda ise hem pozitif hem de negatif iyonlar hareket eder. Fakat her durumda akımın yönü pozitif yüklerin yönü veya negatif yüklerin hareket yönünün tersi olarak alınır.

 
1 5 1
2013-01-01T12:47:58+02:00

ELEKTRİK BİLGİSİ
ELEKTRİK DEVRESİ BİLEŞENLERİ ve ÇEŞİTLERİ, AKIM, GERİLİM ve DİRENÇ
ELEKTRİK DEVRESİ VE BİLEŞENLER
Elektrik akımını meydana getiren elektronlar, elektrik devresinden geçerek alıcıda başka bir enerjiye dönüşür.
Elektrik alıcılarının çalışması için sürekli elektrik akımı geçmelidir. Bu akımı alıcının devresine bağlanan elektrik enerji kaynağı ile temin edilir.
Elektrik devresi : Üreteç, iletken sigorta, anahtar ve alıcılardan meydana gelen kapalı bir sistemde,akımın izlediği yoldur
ELEKTRİK DEVRESİ VE BİLEŞENLER
ÜRETEÇLER: elektrik enerjisi üreten alet ve makinelere kısaca üreteç denir. Bunlara da enerji kaynağı denir. Pil , doğru akım ,alternatif akım ,akümülatörler örnek verilir.
ELEKTRİK DEVRESİ VE BİLEŞENLER
İLETKENLER: Elektrik devre elemanlarını birbirlerine bağlantılarını sağlayan maden veya maden alaşımından yapılmış tellere iletken denir.
ELEKTRİK DEVRESİ VE BİLEŞENLER
SİGORTA ( DEVRE KORUYUCU ) : Elektrik devrelerinden bazen istenmeyen şiddette akımlar geçebilir. Bu durumda elektrik devre elemanları zarar görür devreye bağlanan sigorta akım şiddetini belli değerin üstüne çıkmasını önler.
ELEKTRİK DEVRESİ VE BİLEŞENLER
ANAHTAR: Elektrik devresini kontrolü altında bulundurulmasını sağlar. İstenildiği zaman elektrik devresini kapatarak akımın geçmesini ve alıcıların çalışmasını sağlar , istenildiği zaman elektrik akımını açarak alıcıyı durdurur.
ELEKTRİK DEVRESİ VE BİLEŞENLER
ALICILAR: Elektrik enerjisini istenilen başka bir enerjiye dönüştüren aygıtlara alıcı denir. Elektrik lambası elektrik fırını, elektrik motoru.
ELEKTRİK DEVRESİ ÇEŞİTLERİ
Elektrik devreleri çalıştıkları alıcılara , uygulanan gerilimlere, devreden geçen akım şiddetlerine ve devreden geçen akımın durumuna göre adlandırılır.
Elektrik devreleri, çalıştırdıkları alıcılara göre
Elektrik devreleri; uygulanan gerilimlerin büyüklüklerine göre
Elektrik devreleri; devreden geçen akımın şiddetine göre
Elektrik devreleri; devreden geçen akımın durumuna göre
ELEKTRİK DEVRESİ ÇEŞİTLERİ
Elektrik devreleri, çalıştırdıkları alıcılara göre
Aydınlatma devresi
Zil devresi
Motor devresi
Radyo devresi
Şarj devresi
ELEKTRİK DEVRESİ ÇEŞİTLERİ
Elektrik devreleri, uygulanan gerilimlerin büyüklüklerine göre;
Alçak gerilim devresi
Orta gerilim devresi
Yüksek gerilim devresi
ELEKTRİK DEVRESİ ÇEŞİTLERİ
Elektrik devreleri, devreden geçen akımın şiddetine göre;
Hafif akım devresi
Kuvvetli akım devresi
ELEKTRİK DEVRESİ ÇEŞİTLERİ
Elektrik devreleri, devreden geçen akımın durumuna göre;
Açık devre
Kapalı devre
Kısa devre
ELEKTRİK DEVRESİ ÇEŞİTLERİ
AÇIK DEVRE : Bir elektrik devresindeki anahtar açık durumuna getirilirse akım kesilir. Bu durumda akım almaçtan geçmez., dolayısıyla almaç çalışmaz. Akım yolunun açık oluşunu belirtmek için bu şekilde ki elektrik devrelerine açık devre denir.
ELEKTRİK DEVRESİ ÇEŞİTLERİ
KAPALI DEVRE : Elektrik devresine kumanda eden anahtar kapalı duruma getirilirse devreden akım geçer ve almaç çalışır. Anahtarı kapalı tutuğumuz sürece üreteç akım verebiliyorsa almaç çalışmasına devam eder.
ELEKTRİK DEVRESİ ÇEŞİTLERİ
KISA DEVRE : Herhangi bir nedenle iletkenler almaçtan önce kesişir veya birleşirse meydana gelen bu devre çeşidine kısa devre denir. Kısa devre halinde akım,direnci büyük olan almaçtan geçmez. Direnci az olan en kısa yoldan devresini tamamlamak ister.
AKIM
Akım bir elektron akışıdır. Akım şiddeti birimi AMPER dir. Sembolü I olarak gösterilir.
Bir devreden geçen akım 10 amper ise o devrenin akımı 10 A olarak ifade edilir.
Devrenin akımı , devreye seri bağlanan; Ampermetre denilen ölçü aleti ile ölçülür.
AKIM
AMPER: bir gümüş nitrat eriyiğinde (AgNO3) bir saniyede 1,118 miligram (1miligram ; 1 gramın binde biri) gümüş açığa çıkartan akım şiddetine bir amper denir. Bir saniyede geçen elektrik miktarına da amper denir.
Elektrik akımı pozitif yüklü uçtan negatif yüklü uca doğrudur. Bu yön ok yardımıyla gösterilir.
AKIM
Amperin ast ve üst katları yanda verilen tablodaki gibidir.
Genellikle: Mikro amper ve mili amper ifadeleri elektronik ve diğer zayıf akım devrelerinde,amper ifadesi aydınlatma ve kuvvet tesislerinde kullanılır.
AKIM
500 mA kaç amperdir.
500/1000 = 0,5 A0