Cevaplar

2012-10-03T20:37:19+03:00

Sosyal bilimler başlığı altında genellikle aşağıda listelenen bilim dalları incelenir. Bununla birlikte bu dalların bir kısmı diğer akademik disiplin gruplarının da altında yer alabilir.

Antropoloji


İktisat veya ekonomi

Coğrafya,


Tarih,

Dilbilim,

Psikoloji 


Toplum bilimi, sosyoloji:

Müzikoloji 

Arkeoloji;
Yunanca arkheos (eski) ve logos (bilim) kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilmiş bir kelimedir ve "eskinin bilimi" anlamını taşır.Sıkça yapılan yanlışla "kazıbilim" demek değildir.Kazı arkeolojinin en önemli bilgi toplama yöntemlerinden biridir ancak başlı başına bir bilim kesinlikle değildir.Arkeolojiyi tanımlarken öncelikle bu ayrımı iyi yapmak gerekir.

Filoloji 


Hukuk,


İletişim Bilimi:

Eğitim bilim(ler)i,

Siyaset bilimi,
.

Uluslararası ilişkiler 0