Cevaplar

2017-01-10T16:43:17+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Öğrenebilme yeteneği uzun zamandır bilim adamlarının araştırma konusu olmuştur. Araştırmacılar kendi içlerinde farklı yorumlar getirseler de, özerk öğrenmenin en geniş tanımı; bireyin bilinçli bir şekilde öğrenme gayreti içinde bulunduğu öğrenme şeklidir. Buna göre özerk bir şekilde öğrenme durumundaki bir birey hedef belirleme, plan yapma ve harekete geçerek sorumluluk alma süreçlerini kasıtlı olarak kendi belirler. Yani kendi kontrolü elindedir.

Özerk bir şekilde öğrenen bir birey çok ilerleme kaydeder, sorumluluk sahibi olur. Bilinçli düşünme ve karar vermeyi kolaylaştırır. Daha çok bireysel olsa da sosyal boyutları da vardır. Özerklik isteği, doğuştan gelen bir istek olmayabilir. Sonradan öğrenilebilir bir durumdur.

Özellikle yabancı dilin öğrenilebilmesinde en etkin yollardan biri olan özerk öğrenme, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri arasında çokça tercih edilmektedir. Küçük yaşlardan itibaren öğrencilere bu yolla eğitim verilip, özerk öğrenebilme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır.
0
2017-01-10T16:47:06+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Öğrenen merkezli bir öğrenim şeklidir. Bireysel özellikleri dikkate alınarak bilimsel düşünme ve iletişim kurma becerilerin sahip kendini gerçekleştirmiş her bireylerin öğrenmenin her aşamasının kendisinin planlamasıdır. Öğrenmenin her aşamasında öğrenen etkilidir. Her şeyi kendisi planlar ve yapar. Bütün sorumluluk öğrenene aittir.

0