Cevaplar

2013-01-01T11:35:06+02:00

 

Karışımların Sınıflandırılması  

Karışımların Sınıflandırılması:Birden fazla maddenin bir araya gelerek homojen ve heterojen türde oluşan maddelere karışım adı verilmektedir.Karışımlara örnek olarak tuzlu su,alkollü su,ayran örnek olarak verilebilinir.Karışımlar homojen ve heterojen olamak üzere ikiye ayrılır.

Homojen Karışımlar:Tek bir madde gibi görülen her bölgesinde aynı özelliği gösteren karışımlar homojen karışım olarak adlandırılır.Örneğin tuzlu su,şekerli su,alkollü su bu tür karışımlara örnek olarak verilebilir.Tuzlu suyun bir üst kısmından örnek alınsın birde alt kısmından örnek alınsın alınan iki örneğinde aynı özellikleri gösterdiği belirlenecektir.Çünkü alttan alınan örnekte tuzlu sudur üstten alına örnekte tuzlu sudur.

Heterojen Karşımlar:Tek bir madde gibi görünmeyen her bölgesinde aynı özelliği göstermeyen farklı bölgelerden örnek alındığında farklı özellikler gösteren türde olan karışımlara heterojen karışım adı verilmektedir.Her bölgesinde eşit özellikler taşımaz.Örnek olarak kumlu su,çamur verilebilir.Kumlu suyun bir üst kısmından birde alt kısmından örnek alınsın.Alınan bu iki örneğin farklı özellikler gösterdiği görülecektir.Alttan alınan örnekte sadece kum bulunur üstten alınan örnekte ise sadece su bulunur.Bundan dolayı da kumlu su homojen bir karışım değildir.Kumlu su heterojen bir karışım olarak sınıflandırılır.

0
2013-01-01T11:35:09+02:00

Homojen ve heterojen karışımlar

 

Homojen karışım = karışımı oluşturan maddeleri ayrı ayrı göremezsin

 

Çözeltiler ve Alaşımlardır homojen olanlar:

Çözelti bir sıvı içinde katının çözünüp ayırt edilemeyecek hale gelmesi

Alaşım= katı+katı'nın biribiri içinde ayır edilemecek şekilde dağılması

 

heterojen=  oluşturan maddeleri gözle görebilirsin.

0