Cevaplar

2013-01-01T11:40:40+02:00

 

Karışımların Sınıflandırılması  

Karışımların Sınıflandırılması:Birden fazla maddenin bir araya gelerek homojen ve heterojen türde oluşan maddelere karışım adı verilmektedir.Karışımlara örnek olarak tuzlu su,alkollü su,ayran örnek olarak verilebilinir.Karışımlar homojen ve heterojen olamak üzere ikiye ayrılır.

Homojen Karışımlar:Tek bir madde gibi görülen her bölgesinde aynı özelliği gösteren karışımlar homojen karışım olarak adlandırılır.Örneğin tuzlu su,şekerli su,alkollü su bu tür karışımlara örnek olarak verilebilir.Tuzlu suyun bir üst kısmından örnek alınsın birde alt kısmından örnek alınsın alınan iki örneğinde aynı özellikleri gösterdiği belirlenecektir.Çünkü alttan alınan örnekte tuzlu sudur üstten alına örnekte tuzlu sudur.

Heterojen Karşımlar:Tek bir madde gibi görünmeyen her bölgesinde aynı özelliği göstermeyen farklı bölgelerden örnek alındığında farklı özellikler gösteren türde olan karışımlara heterojen karışım adı verilmektedir.Her bölgesinde eşit özellikler taşımaz.Örnek olarak kumlu su,çamur verilebilir.Kumlu suyun bir üst kısmından birde alt kısmından örnek alınsın.Alınan bu iki örneğin farklı özellikler gösterdiği görülecektir.Alttan alınan örnekte sadece kum bulunur üstten alınan örnekte ise sadece su bulunur.Bundan dolayı da kumlu su homojen bir karışım değildir.Kumlu su heterojen bir karışım olarak sınıflandırılır.

0
2013-01-01T11:45:29+02:00

1.Tip kaldıraç desteğin ortada, yük ve kuvvetin uçlarda olduğu kaldıraç tipidir.Bu tip kaldıraçta destek kuvvetten ne kadar uzakta olursa, yada yüke ne kadar yakın olursa yükü kaldırmak için o kadar az kuvvet uygularız. Aynı işi daha az kuvvetle yapmış oluruz. Bu kaldıraçlara örnek olarak makas, pense, tahterevalli ve eşit kollu terazi verilebilir.

 

2.Tip kaldıraç yükün ortada, destek ve kuvvetin uçlarda olduğu kaldıraç tipidir. Bu tip kaldıraçlarda yük desteğe ne kadar yakın olursa yükü kaldırmak için o kadar az kuvvet uygulanır. Bu tip kaldıraçlarda kesinlikle kuvvetten kazanç vardır. Yani bu tip kaldıraçlarda yükü dengeleme için uygulanan kuvvet her zaman yükün ağırlığından azdır. Bu kaldıraçlara örnek olarak el arabası ve ceviz kıracağı verilebilir.

 

3.Tip kaldıraç kuvvetin ortada, yük ve desteğin uçlarda olduğu kaldıraç tipidir. Bu tip kaldıraçlarda yük kuvvete göre destekten daha uzaktır. Yükü kaldırabilmak için yükün ağırlığından daha büyük kuvvet uygulanması gerekir. Bu sebeple kuvvetten kayıp, yoldan kazanç vardır. Bu tip kaldıraçlara örnek olarak cımbız ve maşa verilebilir.

0