Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-01T11:55:08+02:00

Demokrasinin temel özellikleri;

- Hâkimiyetin asıl sahibi halktır.

- Kişi hak ve özgürlüklerine yer verilir.

- Herkes tek ve eşit oy hakkına sahiptir.

- Toplum içinde yaşayan insanlar eşit haklara sahiptir.

- Yönetenler halk tarafından belli aralıklarla yapılan seçimler sonucunda göreve gelir.

- Azınlıkta kalanların haklarına saygılı bir çoğunluk yönetimi sağlanır

1 1 1
2013-01-01T11:55:21+02:00

Demokrasinin Ana Özellikleri

 

Demokrasi, iktidarın ve sivil sorumluluğun, bütün yetişkin vatandaşların doğrudan ya da özgür iradeleriyle seçtikleri temsilciler aracılığıyla yürüttükleri bir yönetimdir.

 

Demokrasi, çoğunluk ilkesine ve bireysel haklara dayanır. Demokrasiler, hükümetin tüm düzeylerinin halka olabildiği kadar açık ve duyarlı olması gerekliliği anlayışıyla bütün merkezi ve güçlü yönetimlere karşı kendini korur ve merkezi yönetimi bölgesel ve yerel düzeylere verir.

 

Demokrasiler, birinci işlevlerinin ifade ve din özgürlüğü, yasalar altında herkesin eşit olması; toplumun politik, ekonomik ve kültürel yaşamında herkesin tam olarak düzenleyici ve katılımcı olma fırsatı gibi temel insan haklarını korumak olduğunun bilincindedir.

 

Demokrasilerde, oy verme yaşında olan vatandaşların katılımına açık, düzenli, özgür ve adil seçimler yürütülür.

 

Demokraside vatandaşların sadece hakları yoktur, karşılığında kendi haklarını ve özgürlüklerini koruyan politik sistemde katılımcı olma sorumlulukları da vardır.

 

Demokratik toplumlar hoşgörü, işbirliği ve uzlaşma değerlerine bağlıdır. Mahatma Gandhi'nin sözleriyle "Hoşgörüsüzlük, bir çeşit şiddettir ve gerçek bir demokratik ruhun gelişmesine engeldir."

2 3 2