Cevaplar

2013-01-01T12:46:14+02:00

İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır.

İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltere’den ortaya atıldı.19. Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilali Avrupa’da insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır.

2 5 2
En İyi Cevap!
2013-01-01T12:48:00+02:00

1-)insan haklarını verilmesideğil korunması ve tanınması gerekir

2-)insan hakları evrenseldir heryerde geçerlidir.

3-)insanların insan olduğundan dolayı sahip olduğu haklardır.

4-)herkez için aynı ve eşit kurallara sahiptir.

5-)insanın yaşadığı ülke sahip olduğu hakları insan vermeli ve krumaladır.bu hakların başında yaşama hakkı barınma hakkı sağlık hakkı eğitim hakkı dilekçe özgürlüğü hakı vb. haklar gelir

1 5 1