Cevaplar

2013-01-01T12:55:35+02:00

Devlet neden vardır? 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 5. maddesi aynen şöyle diyor: "Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."
Yani devletin varlık sebebi kişinin ve toplumun korunmasıdır. 10 Haziran'da bu konuda yazdığım bir yazıda aynen şöyle söylemiştim:
"Devletin bir numaralı varoluş nedeni vatandaşlarını dış ve iç tehlikelerden korumaktır. Vatandaşlarının can ve mal güvenliğini teminat altına almaktır. Vatandaşlarını koruyabilen devlet, 'Devlet'tir! Koruyamıyorsa da devlet değildir!"

YARDIM ALAMAZ
Şimdi gazetelerde bir haber: İstanbul'da Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı şöyle söylüyor, "Laleli'de sorun bombalar veya terör değil. Sorun gasp ve kapkaç olayları. Önlemler alacağız. Geçen ay polise 6 motosiklet aldık. Önümüzdeki günlerde 5 motosiklet daha alacağız!"
Şimdi bu açıklama, ilk bakışta vatandaş devlet yardımlaşmasının güzel bir örneği gibi görünüyor. Vatandaş, bir sorun ile daha iyi başedebilmesi için devlete katkıda bulunuyor. Herşey resmi. Hiç bir yolsuzluk yok...
Yolsuzluk yok olmasına yok ama, devletin en temel görevini yerine getirebilmek için bazı derneklerden yardım alması dünyanın hiç bir çağdaş ve uygar ülkesinde kabul görmez. Eğer böyle bir yardımın alınması yasalarla yasaklanmamışsa, devletin etik yönetmelikleri bunu yasaklar.
Çünkü devlet, temel görevlerini, bütün vatandaşlarına eşit olarak sunmak zorundadır. Can ve mal güvenliğinin korunması en temel vatandaşlık hakkıdır. Bütün medeni dünya kabul etmiştir ki bir hakkı alabilmek için bazı vatandaşlar maddi katkıda bulunacak olurlarsa o vatandaşlara bu hizmetin öncelikli olarak verilmesi kaçınılmaz olacaktır. Yani hak için bedel ödeyenler hizmetten yararlanacaklar, ödemeyenler de giderek bu haklarından mahrum kalacaklardır.

DEVAMI GELİR
Bu nedenle devlet, görevlerini yerine getirmek için, fertlerden destek, katkı, yardım alamaz. Devletin bu temel görevleri yerine getirmesinin bedelini vatandaş ödediği vergilerle karşılar.
Bugün devlete yapılan yardımları hoş karşılarsınız... Yarın yan kuruluşlara yardım istenir!.. Öbür gün bir de bakarsınız en temel haklarınızı alabilmek için hükümet eden partilere yakın bir takım ideolojik vakıflara yardım etmek zorunda kalıvermişsiniz. Anayasamızın da, demokrasinin de, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin de temelinde devlet karşısında vatandaşın eşitliği prensibi vardır. Bu yoksa demokrasi ve insan haklarından söz etmeye de olanak yoktur.
İstikrarın, refahın, kalkınmanın üzerinde kurulduğu taban ise demokrasidir. Doğru yönetilen bir demokrasi yoksa bunların hiçbiri de yoktur! Bunu iyi anlamak zorundayız değerli okuyucularım!..

 

0