Cevaplar

2015-07-30T12:12:24+03:00

HAÇLI SEFERLERİ’NİN NEDENLERİ:DİNİ NEDENLER1. Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs, Antakya ve İznik’in Müslümanlardan geri alınmak istenmesi.2.   Papa tarafından kurulan Kuluni Tarikatı’nın ça­lışmaları.3.   Papanın, sefere katılanlara cennet vaat etmesi.4. İslâmiyet’in batıya yayılmasını engelleyerek Hıristiyanlığı tekrar doğuya yayma düşüncesiSİYASİ NEDENLER1.   Türklerin (Selçukluların) Bizans’ı tehdit etmesi ve Bizans’ın Papadan yardım istemesi.2.   Papanın, sözünün geçtiği toprakları genişlet­mek istemesi.3.   Şövalyelerin ve asillerin macera arayışları.4.   Kralların ve senyörlerin topraklarını genişlet­me düşüncesi.5.   Orta Doğu’da Hıristiyan devletler kurma düşün­cesi.Haçlı Seferleri'nin SonuçlarıDini Sonuçlar 

Avrupa'da kiliseye ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı. Skolastik düşünce zayıfladı. Kilise ve Papa'nın otoritesi sarsıldı. 

Siyasi Sonuçlar 

Seferler sırasında binlerce senyör ve şövalyenin öldü. Sağ kalanların bir kısmı da topraklarını kaybetti. Böylece feodalite rejimi zayıfladı. Merkezi krallıklar, güç kazanmaya başladılar. Feodalitenin zayıflamasıyla köylüler, çeşitli haklar elde ettiler. Türklerin batıya doğru ilerleyişleri bir süre için durdu. Bizans, Batı Anadolu'daki toprakların bir kısmını ele geçirdi. Haçlılar ile yapılan mücadeleler, İslam Dünyası'nı, Moğol saldırıları karşısında güçsüz bıraktı.
0