Cevaplar

2013-01-01T13:09:32+02:00

İnsanların;
 Yeryüzüne dağılışlarını,
 Ekonomik faaliyetlerini,
 Yiyecek ve giyeceklerini,
 Fizyolojik gelişimlerini,
 Karakterlerini,
 Kültür faaliyetlerini, etkiler.
Çevre Üzerinde:
 Bitki örtüsü çeşitliliğini etkiler.
 Göllerin oluşumunu ve göl sularının
kimyasal özelliğini etkiler.
 Akarsu debilerini ve rejimlerini
etkiler.
 Hayvan türleri ve dağılışını etkiler.
 Dış kuvvetlerin etki alanlarını ve
dağılışını etkiler.
 Kayaların çözülme türünü belirler.
 Erozyonu etkiler.
 Kalıcı kar sınırı yükseltisini etkiler.
Denizlerin tuzluluk oranlarını etkiler.

1 5 1