Cevaplar

2012-10-03T20:51:54+03:00
  Karma yapılı göller : İç ya da dış gücün etkisiyle oluşan çanak, bir başka gücün etkisiyle büyütülüp derinleştirilmesine denir. (Van gölü)
- Karma yapılı göllerin çoğu, bir çanağın önünün; dış güçler, iç güçler ve insanlar tarafından kapatılmasına set gölleri denir. 
- Karma yapılı göller arasında altı gruba ayrılır;
Volkan, Akarsu, Kıyı, Heyelan, Buzul taş, Baraj gölleri gibi.     
1 1 1
2012-10-03T20:52:21+03:00

Karma yapılı göller arasında altı gruba ayrılır;

Volkan, Akarsu, Kıyı, Heyelan, Buzul taş, Baraj gölleri gibi.

1)      Tektonik-volkan set gölleri ; Bir çanağın, volkanlardan çıkan lav ve katı maddelerin kaplanması ile oluşan göllerdir. (Van gölü)

2)      Akarsu set gölleri ; Akarsuların, taşıdıkları alüvyon ve tortulların bir çanağın önünü tıkaması sonucu oluşur. (Çamiçi)

3)      Kıyı set gölleri ; Dalga biriktirmesi ile oluşan kıyı okların veya kordonların kıyı önünü kapatmasıyla oluşur. (B.Çekmece gölü)

4)      Heyelan set gölleri ; Yer göçmeleri ve kaymaların bir çanağın önünü kapatması ile oluşur. (Tortum, Abant vb.)

5)      Buzul taş set gölleri ; Buzul taşların bir çanağın önünü kapatması ile oluşur.

6)      Baraj gölleri ; insanların bir vadinin önüne set yaparak oluşturduğu gölleridir. 

2 3 2