Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-07-23T19:16:14+03:00
Yerin derinliklerindeki magmanın yer kabuğuna doğru hareketi sırasında, yer kabuğunun içindeki çatlaklara sokularak katılşmasıyla oluşan kayaçlara iç püskürük kayaçlar denir.
Derinlik kayaçları adı da verilen bu kayaçlar magmanın yavaş yavaş soğumasıyla oluştukları için genellikle çok sert ve iri tanelidirler.
Bu taşlar her ne kadar yerin altında oluşmuşlarsa da dış kuvvetlerin zamanla üstlerindeki tabakaları aşındırması sonucu açığa çıkarlar.
En tanınmış örneği granittir. Diğer önemli iç püskürük kayaçlar; siyenit, gabro peridotit ve diorittir.
Granit, dayanıklı olması ve kendine özgü yüzey şekillerini oluşturması nedeniyle diğer iç püskürük kayaçlardan ayrılır. 

Kolay Gelsin :)
1 5 1